wpisz szukaną frazę

Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko
Zdrowa mama i dziecko

Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko

Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko
Podziel się

Samotna matka często musi borykać się z typowymi problemami, związanymi z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, które ma przecież duże potrzeby. Na jaką pomoc ze strony państwa może liczyć? Jakie przywileje ma samotna matka?Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko

Matka samotnie wychowująca dziecko a pomoc społeczna

Według danych CBOS z 2013 roku 2% osób w Polsce to osoby samotnie wychowujące dziecko[1]. Choć pomoc ze strony państwa, na jaką mogą liczyć, nie jest zbyt wysoka, otrzymywanie świadczeń na pewno pomaga w utrzymaniu potomstwa.

Do praw samotnie wychowującej matki należy prawo do otrzymania dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka. Może się o niego ubiegać, jeśli ojciec dziecka nie żyje, jest nieznany lub wniosek o ustalenie świadczeń alimentacyjnych został oddalony.

Do 31. października 2017 roku wysokość dodatku wynosi 193 zł (jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci), a jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 273 zł. W okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 dodatek będzie wyższy – podstawowy wyniesie 200 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 280 zł[2][3].

Co zrobić, aby otrzymać dodatek? Musisz zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli MOPS-u i dostarczyć wymagane dokumenty poświadczające, że jesteś samotną matką: kopię aktu zgonu ojca, aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (kiedy jego ojciec jest nieznany) lub odpisu wyroku sądowego oddalającego powództwo dotyczące ustalenia świadczenia alimentacyjnego od ojca. Analogiczne prawa mają samotni ojcowie lub opiekunowie faktyczni lub prawni[2].

Becikowe dla samotnej matki

Rodzic żywo urodzonego dziecka, także matka samotna, może liczyć na jednorazową zapomogę zwaną becikowym, która wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Kryterium udzielenia pomocy jest jednak sytuacja, kiedy dochód rodziny (w przeliczeniu na jedną osobę) nie przekroczy kwoty 1922 zł netto.

Jest jeszcze jeden warunek, który mówi, że świadczenie może zostać przyznane tylko kobiecie, która pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu – konieczne jest tutaj przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia, które musi wydać lekarz lub położna[4].

Samotne matki – alimenty z funduszu alimentacyjnego

Samotna matka z dzieckiem powinna otrzymywać alimenty od jego ojca, jednak istnieją sytuacje, kiedy rodzic dziecka uchyla się od płacenia, a egzekucja alimentów okazała się nieskuteczna. W takich przypadkach samotnej matce przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość świadczenia powinna odpowiadać kwocie bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie może przekraczać 500 zł miesięcznie.

Ponadto pieniądze są przyznawane matkom, które spełniają kryterium dochodowe – dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł, w innym przypadku samotnej matce alimenty nie przysługują.

Jeśli jako samotna matka zwiążesz się z innym niż ojciec Twojego dziecka mężczyzną i wstąpisz z nim w związek małżeński lub gdy zostaniesz umieszczona w instytucji, która zapewni Ci całodobowe utrzymanie – wówczas także nie przysługują Ci pieniądze z funduszu alimentacyjnego[5].

Jak Polacy widzą idealny dla siebie model rodziny?

Wygląda na to, że jesteśmy narodem tradycjonalistów. Ponad połowa ankietowanych Polaków (55%) za najbardziej odpowiedni dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi. 29% chciałoby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej.

Małżeństwo bez dzieci to model odpowiadający jedynie 5%, podobnie jak życie w pojedynkę. Na samotne wychowywanie dziecka zdecydowałby się tylko 1% ankietowanych[1].

Źródła:
1. Centrum Badania Opinii Społecznej. Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Warszawa 2013
2. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. https://www.mops.katowice.pl/node/219 Data dostępu: 22.06.2017
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/ Data dostępu: 22.06.2017
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/ Data dostępu: 22.06.2017
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/informacje-ogolne/ Data dostępu: 22.06.2017

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *