wpisz szukaną frazę

Zdrowa mama i dziecko

Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko

Share

Samotna matka często musi borykać się z typowymi problemami, związanymi z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, które ma przecież duże potrzeby. Na jaką pomoc ze strony państwa może liczyć? Jakie przywileje ma samotna matka?Rola samotnej mamy nie jest łatwa. O czym musisz pamiętać?

Matka samotnie wychowująca dziecko a pomoc społeczna

Według danych CBOS z 2013 roku 2% osób w Polsce to osoby samotnie wychowujące dziecko[1]. Choć pomoc ze strony państwa, na jaką mogą liczyć, nie jest zbyt wysoka, otrzymywanie świadczeń na pewno pomaga w utrzymaniu potomstwa.

Do praw samotnie wychowującej matki należy prawo do otrzymania dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka. Może się o niego ubiegać, jeśli ojciec dziecka nie żyje, jest nieznany lub wniosek o ustalenie świadczeń alimentacyjnych został oddalony.

Do 31. października 2017 roku wysokość dodatku wynosi 193 zł (jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci), a jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 273 zł. W okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 dodatek będzie wyższy – podstawowy wyniesie 200 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 280 zł[2][3].

Co zrobić, aby otrzymać dodatek? Musisz zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli MOPS-u i dostarczyć wymagane dokumenty poświadczające, że jesteś samotną matką: kopię aktu zgonu ojca, aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (kiedy jego ojciec jest nieznany) lub odpisu wyroku sądowego oddalającego powództwo dotyczące ustalenia świadczenia alimentacyjnego od ojca. Analogiczne prawa mają samotni ojcowie lub opiekunowie faktyczni lub prawni[2].

Becikowe dla samotnej matki

Rodzic żywo urodzonego dziecka, także matka samotna, może liczyć na jednorazową zapomogę zwaną becikowym, która wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Kryterium udzielenia pomocy jest jednak sytuacja, kiedy dochód rodziny (w przeliczeniu na jedną osobę) nie przekroczy kwoty 1922 zł netto.

Jest jeszcze jeden warunek, który mówi, że świadczenie może zostać przyznane tylko kobiecie, która pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu – konieczne jest tutaj przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia, które musi wydać lekarz lub położna[4].

Samotne matki – alimenty z funduszu alimentacyjnego

Samotna matka z dzieckiem powinna otrzymywać alimenty od jego ojca, jednak istnieją sytuacje, kiedy rodzic dziecka uchyla się od płacenia, a egzekucja alimentów okazała się nieskuteczna. W takich przypadkach samotnej matce przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość świadczenia powinna odpowiadać kwocie bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie może przekraczać 500 zł miesięcznie.

Ponadto pieniądze są przyznawane matkom, które spełniają kryterium dochodowe – dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł, w innym przypadku samotnej matce alimenty nie przysługują.

Jeśli jako samotna matka zwiążesz się z innym niż ojciec Twojego dziecka mężczyzną i wstąpisz z nim w związek małżeński lub gdy zostaniesz umieszczona w instytucji, która zapewni Ci całodobowe utrzymanie – wówczas także nie przysługują Ci pieniądze z funduszu alimentacyjnego[5].

Jak Polacy widzą idealny dla siebie model rodziny?

Wygląda na to, że jesteśmy narodem tradycjonalistów. Ponad połowa ankietowanych Polaków (55%) za najbardziej odpowiedni dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi. 29% chciałoby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej.

Małżeństwo bez dzieci to model odpowiadający jedynie 5%, podobnie jak życie w pojedynkę. Na samotne wychowywanie dziecka zdecydowałby się tylko 1% ankietowanych[1].

Źródła:
1. Centrum Badania Opinii Społecznej. Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Warszawa 2013
2. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. https://www.mops.katowice.pl/node/219 Data dostępu: 22.06.2017
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/ Data dostępu: 22.06.2017
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/ Data dostępu: 22.06.2017
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/informacje-ogolne/ Data dostępu: 22.06.2017

O adamed.expert

adamed.expert to serwis poświęcony zdrowemu stylowi życia. Przygotowaliśmy dla Ciebie liczne porady zdrowotne, żywieniowe oraz wiele innych informacji, które wykorzystane na co dzień pozwolą Ci zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Na naszym portalu znajdziesz również aktualności ze świata medycyny i farmaceutyki, które pozwolą Ci na bieżąco śledzić nowinki prozdrowotne wpływające na jakość Twojego życia i zdrowia. Tematy poruszane w naszym serwisie to przede wszystkim codzienne dolegliwości z zakresu m. in.: kardiologii, alergologii, ginekologii, endokrynologii oraz wielu innych dziedzin medycyny.

Dzięki informacjom, które pozyskasz na adamed.expert poznasz metody radzenia sobie z najczęstszymi dolegliwościami oraz sposoby na wyeliminowanie codziennych dolegliwości jak np. czkawka.

Warto jednak pamiętać, iż porady, które znajdziesz na naszym portalu, nie zastąpią wizyty u lekarza specjalisty i jeśli dolegliwości nie mijają, warto skonsultować z lekarzem wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Twojego organizmu i niepokojące objawy.

Artykuły zamieszczone w serwisie pozwolą łatwiej zinterpretować wyniki badań lub dowiedzieć się, jaki lekarz pomoże w leczeniu występujących dolegliwości i chorób. Znajdziesz u nas również wiele porad żywieniowych, ułatwiających prowadzenie zdrowego trybu życia, wskazówki dotyczące działania produktów spożywczych, w tym informacje po które warto sięgnąć, a których lepiej unikać; porady dla kobiet w ciąży oraz świeżo upieczonych mam, dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych, a także seniorów.
Adamed.expert to serwis kierowany do ludzi w każdym wieku! Porusza tematy istotne dla każdego z nas, na każdym etapie życia – od przygotowania organizmu do ciąży po porady dla seniorów. Zapoznaj się z naszymi artykułami i poradami! Udanej lektury!