'
Przebieg ciąży

Czy druga ciąża jest łatwiejsza niż pierwsza – czego należy oczekiwać?

Druga ciąża dla wielu kobiet jest powodem do radości, ale myśl, że po raz drugi zostanie się mamą może być niekiedy bardziej stresujące niż w przypadku pierwszej ciąży. Niektóre wspomnienia związane z byciem w pierwszej ciąży są bowiem trudne do wymazania i niejednokrotnie mogą rzutować na przebieg drugiej ciąży – zwłaszcza wówczas, gdy pierwsza ciąża obarczona była jakimiś powikłaniami.

Objawy drugiej ciąży

Ciążę można rozpoznać na podstawie objawów subiektywnych oraz obiektywnych. Te pierwsze są wynikiem reakcji organizmu kobiety na działanie hormonów ciałka żółtego. Do obiektywnych objawów zaliczymy te, które można stwierdzić na podstawie badań[1]. Wśród najczęściej wymienianych objawów ciąży można wymienić[1]:

  • zatrzymanie krwawienia miesiączkowego;
  • nudności i wymioty;
  • częste oddawania moczu;
  • zaparcia;
  • zmiana samopoczucia .
  • bolesność gruczołów sutkowych.

Zmiany te odczuwane są indywidualnie przez każdą kobietę, więc wcale nie muszą wystąpić. Tym samym nawet kobieta, która już doświadczyła ciąży i porodu, może nie od razu rozpoznać, że jest w stanie błogosławionym.

Bez wątpienia jednak objawy obiektywne, czyli nie zależne od ciężarnej, pozostają takie same w pierwszej, jak i drugiej ciąży – niektóre nie są widoczne gołym okiem, więc trudno je dostrzec. Z całą pewnością mówić tu można o podwyższonej temperaturze ciała, zasinieniu przedsionka i ścian pochwy, zwiększeniu rozciągliwości i szerokości pochwy, wzmożonym wydzielaniu śluzu z szyjki macicy, zmianach w dolnym odcinku miednicy[1].

Mimo tego, że kobieta już ma doświadczenie po pierwszej ciąży, drugie dziecko może być dla niej zaskoczeniem, ponieważ nie od razu skojarzy te objawy z objawami odczuwanymi przed narodzinami pierwszego potomka. Nie jest również zasadą, że jeśli kobiety przy pierwszej ciąży nie odczuwały nudności, to przy drugiej ciąży też ich nie będą mieć. Reakcja na ciążę jest kwestią bardzo indywidualną i to tak mocno, że widoczne są wielkie zróżnicowania w obrębie dwóch ciąż u tej samej kobiety.

Drugi poród

Jeśli chodzi o objawy ciąży w przypadku kobiet będących w ciąży pierwszy i drugi raz są całkiem zbliżone, to warto pamiętać, że sam poród drugiego dziecka znacznie różni się od porodu w przypadku pierwszej ciąży.

Różnice te są widoczne już na etapie rozpoznania porodu. Przebieg i tempo porodu powinny być oceniane między innymi z uwzględnieniem liczby przebytych porodów drogą naturalną, ponieważ sposób rozwierania kanału szyjki macicy jest zależny od rodności. U kobiet, które rodziły pierwszy raz rozwierania zaczyna się od ujścia wewnętrznego szyjki macicy. W przypadku kobiet, które już rodziły proces rozwierania szyjki macicy przebiega równolegle[2].

O pierwszej fazie porodu mówić można od chwili pojawienia się pierwszych regularnych skurczów macicy, które powodują zgładzanie i rozwierania szyjki macicy, aż do chwili pełnego rozwarcia. Faza ta trwa znacznie krócej u kobiet, które już rodziły[2]. Druga faza porodu to czas między całkowitym rozwarciem szyjki macicy a urodzeniem dziecka. U pierworódek czas ten trwa około 50-60 minut, a u kobiet rodzących drugi raz i kolejny czas trwania drugiej fazy wynosi 20-30 minut[2].

Czy coś się zmienia?

Drugie i kolejne dziecko to zawsze wyzwanie dla przyszłej mamy – musi bowiem dzielić swoją uwagę między dwie osoby, które wymagają opieki. Jeśli pierwsza ciąża nie była obarczona nieprawidłowościami, wówczas kobieta znacznie pewniej podchodzi do drugiej ciąży. Znacznie sprawniej zabiera się za pielęgnację dziecka, ponieważ już wie, jak to robić. Przy drugim dziecku kobieta wie, co ją czeka, kiedy szczepić dziecko, co robić w przypadku trudnych sytuacji.

Pamiętać jednak warto, że każdy przypadek ciąży jest inny tak samo, jak inni są ludzie. Niezależnie od okoliczności - zawsze warto dbać zarówno o malucha, jak i o siebie.

Źródła:

1. Pisarski T. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1993, s: 145, 276. 2. Czajkowski K, Bręborowicz G, Kotarski J. et.al Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu. Ginekol Pol. 2009; 80:548-557