'
Po porodzie

Paracetamol a karmienie piersią, czyli jak leczyć przeziębienie w czasie laktacji?

Paracetamol jest substancją leczniczą o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Większość z nas sięga po niego, gdy pojawią się stany podgorączkowe, bóle głowy lub inne bólowe schorzenia. Kobiety w okresie laktacji wiedzą o tym, że nie wszystkie leki im służą. A jak jest z paracetamolem?

Jak wpływa paracetamol na maluszka podczas karmienia piersią?

Jak działa paracetamol i kiedy wskazane jest jego stosowanie?

Paracetamol oddziałuje na ośrodek termoregulacji i wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze. To pozwala oddawać znacznie większą ilość ciepła – dlatego też paracetamol jest bardzo dobrym lekiem przeciwgorączkwym.

Paracetamol to lek, który pozwala zmniejszyć gorączkę u dzieci i dorosłych, zmniejsza dolegliwości bólowe o małym i średnim stopniu nasilenia. Często stosowany jest w przypadku bólów przewlekłych, a także w okresie pooperacyjnym.

Jakie działania niepożądane może wywołać w czasie laktacji?

Ważne jest to, że paracetamol nie wykazuje zbyt wielu działań niepożądanych i nie wpływa drażniąco na błonę śluzową żołądka oraz jelit. Zdarzyć się mogą jednak dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności lub biegunka.

Nieco poważniej wyglądają skórne reakcje alergiczne takie jak rumień, zaczerwienienia, wysypka czy świąd. Przypadki niedokrwistości i małopłytkowości zdarzają się naprawdę rzadko.

Paracetamol a karmienie piersią

Paracetamol zaliczany jest do leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji – zalecany jest również w każdym trymestrze ciąży jako lek pierwszego rzutu[2]. Oznacza to, że w czasie laktacji nie obserwuje się żadnych negatywnych konsekwencji wpływających na zdrowie matki lub dziecka. Ponadto paracetamol został poddany badaniom kontrolnym, które wykazały, że nie istnieje żadne ryzyko związane z przyjmowaniem tego leku w okresie karmienia piersią.

American Academy of Pediatrics uznało paracetamol za zgodny z karmieniem piersią, a jego stosowanie nie wywołuje poważnych konsekwencji związanych karmieniem piersią. Obawy może wzbudzać wątpliwość, czy wraz z mlekiem matki lek ten nie przedostaje się do układu pokarmowego dziecka. Okazuje się jednak, że ilości paracetamolu w mleku matki są zbyt niskie, by mogły zaszkodzić dziecku[1].

Dotychczas też nie odnotowano żadnego negatywnego wpływu na dziecko, które karmione było mlekiem w czasie leczenia paracetamolem[1].

Paracetamol a karmienie piersią

Jeśli obawiamy się, że paracetamol może wpłynąć negatywnie na dziecko, warto zastosować pewne środki bezpieczeństwa. Paracetamol najlepiej przyjmować w trakcie karmienia piersią – nim substancja rozpuści się i przeniknie do pokarmu spożywanego przez dziecko, zostanie ono nakarmione. Po karmieniu lek osiągnie najwyższe stężenie w krwi matki i zdąży opaść przed kolejnym karmieniem. To zminimalizuje ryzyko przedostania się dużej ilości paracetamolu wraz z mlekiem matki.

Kiedy paracetamol osiąga najwyższe stężenie w krwi matki jak długo się utrzymuje? To oczywiście zależy od organizmu matki, ale już po 10 minut we krwi pojawia się ta substancja. Utrzymuje się przez kolejne 50-60 minut i zaczyna opadać. Paracetamol jest dla dziecka i matki bezpieczny o ile w leku nie znajdują żadne inne substancje[1].

Paracetamol a dziecko

Choć paracetamol nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji i jest bezpieczny w okresie laktacji, warto obserwować dziecko, czy nie pojawią się żadne niepokojące zmiany. Dla bezpieczeństwa, przed spożyciem leku, warto skonsultować się z lekarzem, czy w przypadku przeziębienia czy innej dolegliwości można ratować się właśnie tym lekiem.

Źródła:
1. Kamińska E. Stosowanie leków a karmienie piersią. Pediatra po Dyplomie. 2011;15:77-85.
2. Grzechowaik I. Wybrane aspekty farmakoterapii w okresie ciąży – bezpieczeństwo stosowania leków OTC i RX. Poznań 2015.