wpisz szukaną frazę

Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dziecka
Po porodzie

Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dziecka

Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dziecka
Podziel się

Kiedy rodzi się upragniony maluszek, cały świat rodziców staje na głowie. Zmienia się rytm dnia, plany zostają całkowicie podporządkowane porom karmienia, przewijania, pielęgnacji czy usypiania noworodka. Mimo to nie zapominaj, że powinnaś załatwić kilka niezbędnych formalności – wizyta w urzędach jest zatem koniecznością.

Po pierwsze: akt urodzenia dziecka

Jednym z najważniejszych dokumentów maluszka jest akt urodzenia. Zazwyczaj to szpital wysyła niezbędne informacje do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli jednak nie rodziłaś w szpitalu, jeden z rodziców lub pełnomocnik powinien udać się do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Pamiętaj, że należy dopełnić tej formalności w ciągu 21 dni od dnia narodzin malucha.

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, niejako automatycznie zakłada się, że ojcem dziecka jest Twój mąż. Jeśli nie – Twój partner w przeciągu 3 miesięcy ma obowiązek złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, Ty zaś musisz potwierdzić ten fakt.

Do rejestracji narodzin wymaga się jedynie dokumentów tożsamości rodziców noworodka. Potrzebne są więc dowody osobiste lub paszporty. Jeśli chcesz uzyskać akt urodzenia dziecka na podstawie paszportu, powinnaś dołączyć też zaświadczenie o miejscu zameldowania, wydanym przez urząd miasta lub gminy. Jeżeli formalności za rodziców załatwia pełnomocnik – musi mieć przy sobie dokument potwierdzający udzielenie mu pełnomocnictwa. Za darmo otrzymasz 1 akt urodzenia maleństwa.

Gdybyś potrzebowała odpisu aktu urodzenia – uzyskasz go w dowolnym USC (nie musisz udawać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce urodzenia czy zamieszkania).

PESEL, zameldowanie, ubezpieczenie i imiona malucha

Maluszek potrzebuje również numeru PESEL. Jednak po przygotowaniu aktu urodzenia o jego przyznanie występuje USC. Kiedy PESEL zostanie nadany, otrzymasz stosowną informację z urzędu stanu cywilnego.

Podczas rejestracji noworodka w USC dziecko zostaje jednocześnie zameldowane w miejscu stałego lub tymczasowego zameldowania rodziców, ewentualnie w miejscu zameldowania jednego rodzica (gdzie maluch będzie rzeczywiście przebywał).

W czasie rejestracji dziecka możesz od razu nadać noworodkowi dwa imiona. Nie powinny być to imiona zdrobniałe, ośmieszające ani nieprzyzwoite, muszą wskazywać natomiast jednoznacznie płeć malucha. Gdyby urzędnik odrzucił zaproponowane przez Ciebie imiona, masz prawo odwołać się od jego decyzji.

Jeden z rodziców w swoim miejscu pracy powinien zgłosić malucha do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Należy poinformować pracodawcę i wypełnić druk ZUS ZCZA. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej trzeba osobiście zgłosić noworodka do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Becikowe i wybór przychodni dla maleństwa

Rodzicom noworodka przysługuje becikowe, pod warunkiem że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto. To jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł. Jeśli chcesz starać się o tę kwotę, powinnaś wypełnić wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dołączyć do niego odpis aktu urodzenia dziecka, kopię dowodów osobistych rodziców, zaświadczenie z US o dochodach za poprzedni rok, dokument, który potwierdza dochód oraz jego wysokość w miesiącu poprzedzającym.

To jednak nie wszystko – musisz przedstawić również zaświadczenie od położnej albo lekarza, które potwierdzi, że zostałaś objęta opieką lekarską najpóźniej w 10. tygodniu ciąży i poddałaś się minimum trzem badaniom (z listy badań obowiązkowych). Oprócz tego potrzebujesz oświadczeń: o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o tym, że dotąd nie pobrałaś (Ty lub Twój partner) becikowego na malucha, którego dotyczy wniosek.

Masz 12 miesięcy, licząc od dnia urodzin dziecka, na złożenie wniosku o wydanie becikowego. Dokumenty składa się w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej. Urzędnikom przysługuje 30-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku. Rodziny o niskich dochodach mogą również ubiegać się o zasiłek rodzinny i tzw. becikowe samorządowe.

Nie zapomnij wybrać maleństwu odpowiedniej Poradni Opieki Zdrowotnej i lekarza POZ. Powinnaś wypełnić tzw. „formularz deklaracji wyboru”.

Pamiętaj o formalnościach po porodzie!

Po porodzie nie wolno zapomnieć o załatwieniu ważnych formalności, dzięki którym maluszek będzie mógł w pełni korzystać z przysługujących mu praw. Możesz zgłosić się do urzędów osobiście, wysłać tam swojego partnera lub pełnomocnika rodziców. Dzięki temu maluch zyska m.in. akt urodzenia, odpowiednie ubezpieczenia, numer PESEL, imiona i świadczenia.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *