Objawy

Zawroty głowy

18 maja 2015

Zawroty głowy

Skąd się biorą zawroty głowy?

Zawroty głowy to częsty powód wizyt u lekarza. Pacjenci opisują dolegliwości jako kołowy ruch otoczenia lub nawet własnego ciała. Może temu towarzyszyć specyficzny zespół objawów, które podlegają podziałowi na 4 zasadnicze grupy:

Wśród pierwszych z wymienionych, bardzo istotne są m.in.: urazy ucha wewnętrznego, zapalenia błędnika i nerwu przedsionkowo-ślimakowego, niedokrwienia błędnika, choroba lokomocyjna, udary i guzy pnia mózgu oraz móżdżku, stwardnienie rozsiane, migreny czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu.
W grupie przyczyn sercowo-naczyniowych warto zwrócić uwagę na arytmię i wady zastawek serca, zaburzenia ciśnienia tętniczego, cukrzycę, niewydolność nerek oraz tarczycy. Wyróżnia się także stan przedomdleniowy, w czasie którego zawroty głowy występują bardzo często. U osób starszych mogą one trwać nawet kilka minut.
Nierzadkim powodem wystąpienia zawrotów głowy są przewlekłe stany stresowe i zaburzenia nerwicowe.

Jak przebiegają zawroty głowy?

Dolegliwości tego typu rzadko występują samodzielnie, w związku z czym napadom mogą towarzyszyć m.in.:

 • nudności i wymioty,
 • silnie odczuwane poczucie lęku i niepewności,
 • niestabilność bądź trudności w utrzymaniu postawy i w chodzie,
 • podwójne widzenie,
 • wystąpienie przed oczami mroczków,
 • oczopląs,
 • wzmożona potliwość oraz okresowa bladość,
 • zaburzenia ostrości widzenia i jego pola,
 • czasami także niedowłady kończyn, ataksja móżdżkowa i dyzartria.

Rodzaje zawrotów głowy i o czym mogą one świadczyć

Zawroty głowy, które występują nagle i trwają z reguły krótko mogą być efektem hiperwentylacji lub gwałtownej zmiany pozycji ciała. Wskazują także na znaczne obniżenie poziomu cukru we krwi lub niewydolność tętnic szyjnych. Odpowiednie rozpoznanie różnicujące leży po stronie lekarza.
Jeżeli zawroty głowy są równie silne, lecz nie ustępują tak szybko, sugeruje to problemy związane z błędnikiem lub nerwem przedsionkowym. W takim przypadku dolegliwości mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni.
Zawroty głowy o mniejszym natężeniu i trwające znacznie dłużej zwykle świadczą o miażdżycy naczyń mózgowych lub obecności guza mostkowo-móżdżkowego. Jeżeli objawy systematycznie nawracają, mogą być spowodowane anemią.

Jak unikać zawrotów głowy?

W celu zniwelowania ryzyka wystąpienia zawrotów głowy zaleca się:

 • unikanie gwałtownych zmian pozycji ułożenia ciała, gdyż mogą one znacząco obciążać układ krążenia. To szczególnie ważne podczas porannego wstawania z łóżka. Ważne również, aby mieć wtedy w zasięgu ręki stabilny punkt podparcia.
 • niewykonywanie raptownych ruchów głową, niebezpieczne jest przede wszystkim patrzenie w górę,
 • ograniczenie palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz nadmiernych ilości soli,
 • stosowanie zbilansowanego jadłospisu, bogatego w witaminy i mikroelementy.

Źródło ogólne:

A. Czech, J. Tatoń, Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
1. A. Czech, J. Tatoń, Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 31-33.

(Odwiedzono: 2398 razy, w tym dzisiaj: 1)