Kardiologia

Zaburzenia tętna - przyczyny i sposoby leczenia skoków tętna

20 lutego 2017

Zaburzenia tętna - przyczyny i sposoby leczenia skoków tętna

Zaburzenia tętna najczęściej wiążą się z zaburzeniami rytmu serca, czyli arytmią. Czasem przyczyna szybszej, wolniejszej lub niemiarowej pracy mięśnia sercowego jest błaha – wywołuje ją wysiłek fizyczny lub stres. Czynność serca, w wyniku fizjologicznych zmian w układzie krążenia, przyspiesza również u kobiet w ciąży. Jednak za arytmie mogą odpowiadać także choroby (np. choroby serca, nadczynność tarczycy), które wymagają leczenia.

Tętno – przejaw pracy serca

Mięsień sercowy posiada własny układ bodźco-przewodzący – system wyspecjalizowanych komórek, odpowiedzialnych za generowanie i przewodzenie impulsów elektrycznych, które pobudzają serce do skurczu. Funkcjonowanie tego układu zależy od wielu czynników, dzięki którym akcja serca – jej szybkość i miarowość – może dostosowywać się do aktualnych potrzeb organizmu. Dlatego, kiedy odpoczywasz, serce pracuje wolniej, a gdy uprawiasz sport lub jesteś narażona na stres, tętno przyspiesza. Szybszy rytm serca to również prawidłowa odpowiedź układu krążenia na gorączkę, która nasila przemianę materii, przyspiesza oddech i akcję serca o ok. 4–5 uderzeń na minutę przy każdym wzroście temperatury ciała o 1 st. C.1,2

Impulsy elektryczne w zdrowym sercu powstają w węźle zatokowym, skąd rozchodzą się do wszystkich części serca – od przedsionków, przez węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa do komór. To skomplikowany, sekwencyjny i cykliczny proces, który czasem ulega pewnym zaburzeniom – w ich wyniku serce gubi prawidłowy rytm, czego przejawem są zmiany tętna.1,4

Tętno (łac. pulsus) jest falistym ruchem tętnic, który tworzy się na skutek przepływu krwi i zależy w dużej mierze od skurczów serca, ale zależy również od elastyczności ścian tętnic. Zaburzenia pulsu to obwodowy wyraz zmian pracy serca (jej częstości lub rytmiczności). Tętno możesz wyczuć opuszkami palców (wskazującego i środkowego), kładąc je np. na tętnicy promieniowej, czyli 2-3 centymetry powyżej nadgarstka, po jego wewnętrznej stronie.9

Zaburzenia rytmu serca – rodzaje i przyczyny

Zaburzenia rytmu serca dzieli się na nadkomorowe i komorowe. W przebiegu arytmii nadkomorowych impuls elektryczny tworzy się w przedsionku albo w węźle przedsionkowo-komorowym. Arytmie komorowe zaś powstają poniżej rozwidlenia pęczka Hisa.5

Zaburzenia tętna bywają skutkiem wolniejszego rytmu serca (bradyarytmia) lub szybszej pracy mięśnia sercowego (tachyarytmia). Akcja serca może być miarowa i różnić się od prawidłowej częstotliwością lub niemiarowa i wiązać się z przedwczesnymi skurczami serca albo brakiem skurczów, które powinny się pojawić.1

W wielu przypadkach za arytmie odpowiadają choroby, w tym choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, kardiomiopatie, a także choroby tarczycy (nadczynność) i płuc.6

Zaburzenia tętna – co dalej?

Arytmia nie zawsze wymaga terapii, ale zwykle wiąże się z koniecznością systematycznych wizyt lekarskich. Jeśli zauważyłaś, że masz zaburzenia tętna, które nie wynikają np. z wysiłku fizycznego, stresu czy gorączki, powinnaś skonsultować się z lekarzem.2,4

Leczenie zaburzeń rytmu serca polega przede wszystkim na eliminowaniu przyczyn arytmii. Często problem rozwiązuje zmiana trybu życia i odstawienie używek, czasem jednak należy włączyć także inne metody leczenia. O ich wyborze powinien zdecydować lekarz.4

Arytmie można leczyć farmakologicznie – lekami antyarytmicznymi.4 Niekiedy prawidłową pracę serca i tętno przywraca się przy pomocy kardiowersji – dostarczając do serca energię przez ścianę klatki piersiowej. Specjalne elektrody umożliwiają wywołanie wyładowania elektrycznego, zsynchronizowanego z aktywnością elektryczną serca (zapisem EKG). 7

W niektórych przypadkach w terapii arytmii wykorzystuje się zabiegi inwazyjne (np. wszczepienie stymulatora serca). Stosuje się także leczenie metodą ablacji, wykorzystującą wysokie lub niskie temperatury do usuwania problematycznych miejsc, w których powstają dodatkowe impulsy elektryczne.1

Zmierz sobie tętno

Zastanawiasz się, czy Twoje tętno jest zaburzone? Zakres normy w tym przypadku jest szeroki – serce może uderzać od 60 do 100 razy na minutę. Ale jeśli wartości w spoczynku zbliżają się do 100, powinnaś skonsultować się z lekarzem. Czasem do zaburzenia tego rodzaju przyczyniają się choroby serca, płuc, niedokrwistość lub niedobory elektrolitowe.8

1. Pitak M. Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci. http://pediatria.mp.pl/choroby/152937,zaburzenia-rytmu-serca-arytmia-u-dzieci Data dostępu: 17.01.2017
2. Kuchar E. Jednym z objawów gorączki jest tachykardia, nawet u dziecka w dobrym stanie. Kiedy powinna wzbudzać niepokój lekarza? http://www.mp.pl/pytania/pediatria/najnowsze-pytania/153505,tachykardia-jednym-z-objawow-goraczki Data dostępu: 17.01.2017
3. Padjas A. Szybkie męczenie się i kołatanie serca w czasie ciąży. http://ciaza.mp.pl/lista/94951,szybkie-meczenie-sie-i-kolatanie-serca-w-czasie-ciazy Data dostępu: 17.01.2017
4. Mendecki T. Kardiologia, Zaburzenia rytmu i przewodzenia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; s: 171-177
5. Bieganowska K. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. W: Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców. Malec E., Januszewska K., Radziwiłł D. et al. (red.). Fundacja im. Diny Radziwiłłowej, Warszawa 2007; s: 187-204
6. Kózka M., Majda A., Rumian B. Uwarunkowania napadowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów hospitalizowanych w oddziale kardiologii. Hygeia Public Health. 2015;50(1):119-126
7. Co to jest kardiowersja i defibrylacja i kiedy je stosować? Waligóra M., Kopeć G. (oprac.). http://kardiologia.mp.pl/poradnik-dyzurnego-kardiologa/106808,co-to-jest-kardiowersja-i-defibrylacja-i-kiedy-je-stosowac Data dostępu: 17.01.2017
8. Kopeć G. Pomiar ciśnienia krwi – częstotliwość rytmu serca i saturacja. http://nadcisnienie.mp.pl/lista/69037,pomiar-cisnienia-krwi-czestotliwosc-rytmu-serca-i-saturacja Data dostępu: 17.01.2017
9. Bienias P., Katarzyna Irzyk. Badanie obwodowego układu krążenia. https://kchwk.wum.edu.pl/sites/kchwk.wum.edu.pl/files/badanie_obwodowego_ukaadu_kra.a14enia_0.pdf Data dostępu: 17.01.2017

(Odwiedzono: 2596 razy, w tym dzisiaj: 4)