Terapie i leczenie

Za krótkie wędzidełko podjęzykowe języka dziecka - kiedy wskazany jest zabieg podcięcia wędzidełka?

25 listopada 2016

Za krótkie wędzidełko podjęzykowe języka dziecka - kiedy wskazany jest zabieg podcięcia wędzidełka?

Krótkie wędzidełko języka (ankyloglosja) należy do najczęstszych wodzonych anomalii języka (1), która występuje u 4-16 proc. noworodków. Znacznie częściej stwierdza się ją u chłopców niż u dziewczynek. Uważa się, że ankyloglosja może przyczyniać się do trudności w karmieniu piersią niemowląt, ale nie musi przekładać się na wady wymowy. (2) Jeśli zastanawiasz się, czy za krótkie wędzidełko przysparza kłopotów Twojemu maluchowi i rozważasz zabieg jego przecięcia (tzw. frenotomię) – najpierw zasięgnij opinii specjalistów. Przecież nie każde odstępstwo od normy wymaga interwencji. (3)

Problematyczne wędzidełko? Nie zawsze!

Decyzję, czy konieczne jest podcięcie wędzidełka u dziecka, z reguły podejmuje się w 2. roku życia (3) (u niemowląt z trudnościami w karmieniu – wcześniej) (4), na podstawie obserwacji i opinii wydanych przez różnych specjalistów (np. logopedę i foniatrę). Nie zaniedbuj konsultacji specjalistycznych, ponieważ nie każde dziecko z ankyloglosją wymaga frenotomii. U wielu osób z krótkim wędzidełkiem nie występują żadne problemy z artykulacją. (3)

Wykazuje się jednak, że trudności w trakcie karmienia piersią mogą pojawiać się nawet u 40 proc. niemowląt z krótkim wędzidełkiem. Anomalia nie pozwala maluchom skutecznie chwytać piersi matki ani prawidłowo jej ssać. Zazwyczaj wiele razy dziecko wypuszcza sutek z ust, płacze, tym samym wydłuża się czas karmień lub zwiększa ich liczba w ciągu doby. Ankyloglosja często daje się też we znaki matce, która boryka się z dolegliwościami bólowymi, krwawieniami czy owrzodzeniami brodawek, czasem stanami zapalnymi w tej okolicy lub zniekształceniami sutka. Wywołuje to zniechęcenie, które może prowadzić do zaniechania karmienia naturalnego. (2)

Krótkie wędzidełko – przecinać czy nie?

Uważa się, że przecięcie wędzidełka języka daje pozytywne rezultaty u dzieci, u których ankyloglosja wywoływała niepożądane objawy w czasie karmienia piersią. Przede wszystkim maluchy po zabiegu mogą jeść krócej, przyjmować większą ilość pokarmu i szybciej przybierać na wadze. (2)

Wielu specjalistów stoi na stanowisku, że skrócone wędzidełko nie wywiera niekorzystnego wpływu na rozwój mowy ani nie przyczynia się do wad wymowy. Nie ma wiarygodnych badań, które uzasadniałyby wykonanie frenotomii w charakterze profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych. Zwłaszcza że u najmłodszych niemowląt raczej nie można przewidzieć, czy kiedyś pojawią się u nich problemy tego rodzaju. (2) Należy jednak nadmienić, że ankyloglosja ogranicza ruchy języka i może skutkować nieprawidłową wymową niektórych grup głosek. (3)

Czy frenotomia jest bezpieczna?

Frenotomia nie jest zabiegiem obciążającym – nie opisano żadnych poważnych powikłań, które się z nią wiążą (4). Podcięcie wędzidełka nie wywołuje też dużych dolegliwości bólowych. Jednak w każdym przypadku jego wykonanie należy powierzać specjalistom – jedynie wykwalifikowany personel medyczny, w odpowiednich warunkach, może prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić frenotomię. Tym bardziej że w pobliżu wędzidełka ulokowane jest jedno z większych naczyń i istnieje pewne ryzyko wystąpienia silniejszego krwawienia. Ale przecięcie wędzidełka zazwyczaj skutkuje tylko z niedużym krwawieniem, czasem może dojść do owrzodzeń. Bardzo rzadko w miejscu nacięcia tworzą się blizny, które należy poddać kolejnemu zabiegowi. (2)

Podcięcie wędzidełka – bez pochopnych decyzji!

Podcięcie wędzidełka języka u dziecka powinien zawsze poprzedzać szereg konsultacji specjalistycznych. Zasięgnij porady lekarskiej, jeśli zauważyłaś, że niemowlę ma trudności w ssaniu lub chwytaniu piersi i podejrzewasz, że przyczyną problemów może być za krótkie wędzidełko. Starsze maluchy (na podstawie fachowych opinii) również poddaje się zabiegowi, jeżeli wystąpiły u nich wady wymowy związane z ankyloglosją. Frenotomię rzadko wykonuje się, by zapobiec ewentualnym zaburzeniom artykulacyjnym w przyszłości. (2,4)

1. Stańczyk K, Ciok E, Perkowski K. et al. Ankyloglosja – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod.
2015; 11(2):123-133
2. Sawiec P, Czy należy rutynowo wykonywać frenotomię u dzieci ze skróconym wędzidełkiem języka http://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/110077,czy-nalezy-rutynowo-wykonywac-frenotomie-u-dzieci-ze-skroconym-wedzidelkiem-jezyka Data dostępu: 24.11.2016
3. Sekula A, Żebryk-Stopa A. Czy podcina się krótkie wędzidełko, jeśli dziecko nie ma problemu z jedzeniem? Jak często u dzieci z krótkim wędzidełkiem języka rozwijają się zaburzenia mowy? http://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.6.7.19 Data dostępu: 24.11.2016
4. Hassmann-Poznańska E. Czy to prawda, że krótkie wędzidełko należy przycinać, aby uniknąć wady wymowy u dziecka? Jeżeli tak, to kiedy wykonać zabieg? http://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.6.7.18 Data dostępu: 24.11.2016

(Odwiedzono: 1096 razy, w tym dzisiaj: 2)