Wysokie ciśnienie w ciąży. Czy wzrost ciśnienia krwi w 9 miesiącu ciąży jest normalnym zjawiskiem?

9 lipca 2018

Wysokie ciśnienie w ciąży. Czy wzrost ciśnienia krwi w 9 miesiącu ciąży jest normalnym zjawiskiem?

Nadciśnienie jest jednym z problemów, który może zostać ujawniony w trakcie badań lub pojawić się u kobiet w ciąży. Kiedy mamy z nim do czynienia? Jakie są jego rodzaje? Jak często występuje nadciśnienie i czy należy się go obawiać? Sprawdźmy!

Kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem?

Wysokie ciśnienie krwi to stan, w którym jego wartości przekraczają 140/90 mm Hg. W przypadku, w którym wynik wynosi od 140/90 do 149/99, mówimy o nadciśnieniu łagodnym, wartości od 150/100 do 150/99 wskazują na nadciśnienie umiarkowane, z kolei wartości 160/100 mm Hg świadczą już o nadciśnieniu ciężkim. U kobiet z nadciśnieniem ciężkim występuje największe zagrożenie dla płodu1.

Rodzaje nadciśnienia w ciąży

Z punktu widzenia rodzajów można wyróżnić trzy zasadnicze odmiany nadciśnienia u kobiet w ciąży. Oprócz klasycznego nadciśnienia ciążowego, jest to nadciśnienie przewlekłe i stan przedrzucawkowy.

Klasyczne nadciśnienie ciążowe stwierdzane jest przed upływem 20. tygodnia życia płodu2. Podwyższone ciśnienie w ciąży przewlekłe to takie, które występuje jeszcze przed ciążą, jest wykrywane przed upływem jej 20. tygodnia lub pojawia się po 20. tygodniu ciąży i trwa do 12 tygodni po porodzie. Jest ono najczęściej samoistne i trudno określić jego przyczyny3.

Stan przedrzucawkowy to z kolei sytuacja, w której nadciśnienie występuje u kobiet po 20. tygodniu ciąży z prawidłowym do tej pory ciśnieniem, z jednocześnie pojawiającym się białkomoczem (czyli stanem, w którym w 24-godzinnej zbiórce moczu występuje co najmniej 0,3 g białka). Wysokie ciśnienie w ciąży związane ze stanem przedrzucawkowym to takie, któremu towarzyszą drgawki. Wśród czynników ryzyka wystąpienia tego rodzaju nadciśnienia znajdują się m.in. przewlekłe choroby nerek, cukrzyca i choroby wynikające z autoagresji organizmu (jak np. toczeń), a także wiek powyżej 40 lat, ciąża wielopłodowa i wysokie BMI przyszłej matki4.

Jak często występuje nadciśnienie u kobiet w ciąży?

Podwyższone ciśnienie krwi to powikłanie, które dotyka do 10% przyszłych matek1, z czego klasyczne nadciśnienie związane z ciążą pojawia się u 5-6% przyszłych matek2. Nadciśnienie przewlekłe w ciąży to problem, który dotyka około 1% kobiet oczekujących narodzin dziecka. U 95% z nich zbyt wysokie ciśnienie w ciąży pojawia się samoistnie, natomiast w pozostałych przypadkach związane jest ono z innymi dolegliwościami, najczęściej z chorobami nerek lub zaburzeniami o charakterze endokrynologicznym3. Dodatkowo w ciąży może pojawić się również nadciśnienie powiązane ze stanem przedrzucawkowym4.

Poród u kobiety z nadciśnieniem i opieka medyczna po urodzeniu

Poród u kobiety borykającej się z nadciśnieniem krwi w większości przypadków nie musi być przyspieszany. Jedynie wysokie ciśnienie krwi w 9 miesiącu ciąży, odporne na działanie środków terapeutycznych, stanowi istotne wskazanie do wcześniejszego rozwiązania. Po urodzeniu dziecka ciśnienie krwi jest monitorowane z dużą częstotliwością przez pierwsze dwa dni i utrzymywane poniżej 140/90 mm Hg. W przypadku nadciśnienia przewlekłego powrót do prawidłowych wartości wymaga stosowania środków farmakologicznych nawet przez 3 miesiące. Wysokie ciśnienie po porodzie nie jest równoznaczne z koniecznością zaniechania karmienia piersią. Istnieją bowiem leki, które są bezpieczne dla dziecka. Są to środki zawierające w swoim składzie labetolol, atenolol, enalapril czy też nifedypinę. Przed ich podaniem należy skonsultować się z lekarzem, który dobierze środek dostosowany do sytuacji3.

Nadciśnienie to w większości przypadków zupełnie naturalne zjawisko u kobiet w ciąży. Przy odpowiedniej opiece medycznej i stałym monitorowaniu stanu zdrowia nie powinno ono stanowić zagrożenia zarówno dla matki, jak i jej nienarodzonego dziecka. Trzeba jedynie ściśle trzymać się zaleceń lekarza.

Bacz A., Podwyższone ciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży, https://ciaza.mp.pl/przebiegciazy/75542,podwyzszone-cisnienie-tetnicze-krwi-u-kobiet-w-ciazy, Data dostępu: 12.06.2018 r.

1. Bacz A., Nadciśnienie ciążowe, https://ciaza.mp.pl/przebiegciazy/75611,nadcisnienie-ciazowe, Data dostępu: 12.06.2018 r.
2. Bacz A., Nadciśnienie przewlekłe u kobiet w ciąży, https://ciaza.mp.pl/przebiegciazy/75545,nadcisnienie-przewlekle-u-kobiet-w-ciazy, Data dostępu: 12.06.2018 r.
3. Bacz A., Stan przedrzucawkowy i rzucawka, https://ciaza.mp.pl/przebiegciazy/75579,stan-przedrzucawkowy-i-rzucawka, Data dostępu: 12.06.2018 r.

(Odwiedzono: 379 razy, w tym dzisiaj: 3)