Objawy

Uzależnienie od marihuany - czy palenie trawki uzależnia?

27 lutego 2018

Uzależnienie od marihuany - czy palenie trawki uzależnia?

Marihuana i haszysz, czyli tzw. kannabinoidy naturalne, występują w konopiach indyjskich oraz konopiach siewnych i zaliczane są do agonistów receptorów kannabinoidowych. Zatem wykazują zdolność łączenia z receptorami i powodowania reakcji komórkowej. Najsilniejszym związkiem jest Δ9-tetrahydrokannabinol (THC). Pod pojęciem „marihuana” kryją się suszone żeńskie kwiatostany (z ewentualną domieszką młodych liści), które przyjmuje się m.in. w formie wziewnej (np. w postaci fajki, fifek i „skrętów”, które mogą zawierać do 8 proc. THC). (1,2)

Marihuana – epidemiologia, działanie

Tetrahydrokanabinol (THC) to naturalny kanabinol, czyli substancja, która ma zdolność pobudzania receptorów kanabinoidowych. Do najczęściej stosowanych preparatów zawierających THC należy właśnie marihuana – według danych epidemiologicznych, kontakt z tym nielegalnym środkiem psychoaktywnym miało ponad 40 proc. populacji amerykańskiej (w wieku pow. 12 lat), 34 proc. populacji australijskiej i 20 proc. populacji europejskiej. Aż 16 proc. osób, które poddawane są terapii z powodu uzależnień, zostało objętych leczeniem z powodu używania marihuany. Mimo to kanabinole uznaje się za związki o stosunkowo niskim potencjale uzależniającym, o czym świadczy relatywnie niewielka liczba osób uzależnionych w stosunku do liczby osób, które miały kontakt z tą używką.2

Działanie biologiczne kanabinoli (które wykazuje nie tylko THC, ale też kannabidiol, kannabigerol i kannabichromen) odbywa się przez wpływ na receptory CB1 i CB2, czyli receptory kannabinoidowe sprzężone z białkami G, które biorą udział w przekaźnictwie hormonalnym.1,3

Uzależnienie od kanabinoli

Uzależnienie od kanabinoli może wiązać się z występowaniem zespołu abstynencyjnego. Objawy (z reguły łagodne) najczęściej ujawniają się po 2-3 dobach po odstawieniu tej substancji psychoaktywnej, ale utrzymują nawet do kilkudziesięciu dni. Na łagodny przebieg zespołu wpływa m.in. magazynowanie kanabinoidów w tkance tłuszczowej (THC szybko przenika z krwi do tkanek bogatych w tłuszcz) i ich długotrwałe (wielodniowe) uwalnianie się z tkanki tłuszczowej do krwi.2

Kanabinoidowy zespół abstynencyjny może manifestować się m.in. psychicznym głodem kanabinoli, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami łaknienia, drażliwością, bezsennością. Rzadziej obserwuje się nasiloną potliwość, drżenia, przyspieszoną akcję serca, zaburzenia popędu płciowego, a także mdłości, wymioty, biegunki.2

Marihuana: szkodliwość, uzależnienie, leczenie

Należy podkreślić, że stosowanie marihuany jest szkodliwe. Nie wolno zapominać, że konopie m.in. zmniejszają czas reakcji i negatywnie wpływają na zdolność koncentracji. Dlatego osoby, które pozostają pod wpływem kanabinoli, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych. Mimo relatywnie niskiej toksyczności ostrej tych substancji, nie powinny używać ich m.in. osoby z predyspozycjami do zaburzeń psychotycznych. Miejmy nadzieję, że nie trzeba przypominać, że ze stosowania marihuany kategorycznie muszą zrezygnować przyszłe mamy i kobiety karmiące piersią (m.in. ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju psychofizycznego u dziecka).2,3

Nie istnieją, jak dotąd, swoiste metody leczenia kanabinoidowego zespołu abstynencyjnego. Nie opracowano skutecznej metody farmakoterapii uzależnienia od kanabinoli (mimo wielokrotnych prób klinicznych). Programy psychoterapeutyczne są na ogół kombinacją różnych podejść teoretycznych, do których zaliczają się np. wywiad motywujący, wzmacnianie motywacji i sterowanie wzmocnieniami.2

Skutki palenia „trawki”

U wielu osób, które przewlekle zażywają kanabinole, rozwija się zespół amotywacyjny. Ponadto marihuana podawana drogą wziewną może powodować podrażnienia, stany zapalne, a w niektórych przypadkach przyczyniać się nawet do nowotworów układu oddechowego (jednak nie jest to wynik działania kanabinoli, lecz substancji zawartych w inhalowanym dymie).1

1. Marihuana i haszysz (kannabinoidy naturalne). http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.8.8 Data dostępu: 18.01.2018
2. Habrat B. Uzależnienie od kanabinoli. https://psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/73150,uzaleznienie-od-kanabinoli Data dostępu: 18.01.2018
3. Tkaczyk M., Florek E., Piekoszewski W. Marihuana i kanabinoidy jako leki. Przegląd Lekarski. 2012;69 (10):1095-1097

(Odwiedzono: 922 razy, w tym dzisiaj: 1)