Tag: związek

Połączenie przynajmniej dwóch pierwiastków, które tworzą cząsteczkę to związek chemiczny. Organizm człowieka wydziela takie substancje, które nazywane są hormonami. Dzięki nim narządy pracują stabilnie, a ciało może prawidłowo funkcjonować. Do związków należą też wszystkie składniki pokarmowe, które przyjmowane są z zewnątrz: białka, tłuszcze i cukry.

Związkami są także witaminy, a nawet woda, która jest niezbędna do życia wszystkich organizmów. Pierwiastki bardzo rzadko występują w czystej, pojedynczej postaci – znacznie częściej w połączeniu kilku z nich albo mieszaniny. Można więc śmiało powiedzieć, że człowiek też składa się ze związków i potrzebuje dostarczać tych, których nie potrafi wytworzyć, by prawidłowo funkcjonować.