Tag: Zbigniew Lew-Starowicz

Zbigniew Lew-Starowicz to ceniony polski psychiatra i psychoterapeuta. Znany jest przede wszystkim jako ekspert z zakresu seksuologii. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1986 zdobył stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (specjalność w zakresie psychiatrii), a w roku 2015 uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

Zasłynął jako autor licznych prac, głównie z zakresu seksuologii. W latach 1996-1998 był liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest twórcą wielu publikacji popularnonaukowych, współpracował również z telewizją, prowadząc programy na temat seksuologii. Został także dyrektorem Centrum Seksuologii Medycznej, Psychiatrii i Psychoterapii.