Tag: zabiegi

Pod hasłem zabiegów rozumie się wszystkie czynności niezbędne przy leczeniu pacjenta. Może być to zarówno diagnostyka, profilaktyka, jak i działania bezpośrednio związane z kuracją chorego. Zabiegi mogą być zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne. Należą do nich wszelkiego rodzaju specjalistyczne operacje wykonywane przez wykwalifikowany personel, jak i zmierzenie temperatury czy przyłożenie zimnego okładu przez pielęgniarkę.

Zabiegi mogą mieć także przeznaczenie pielęgnacyjne i kosmetyczne. Wykonanie jakiejkolwiek czynności związanej z ciałem osoby trzeciej wymusza konieczność udzielenia na niego zgody przez pacjenta. W szpitalach pobierana jest pisemna zgoda, w innych placówkach rejestracja na zabieg jest z nią równoznaczna.