Tag: wymioty

Poprzez wymioty organizm pozbywa się potencjalnie niebezpiecznych substancji. Działają one jak mechanizm obronny. Bywa, że poprzedzone są bólem brzucha, nudnościami oraz ślinotokiem. Zdarza się, że powodują utratę masy ciała oraz objawy niedożywienia. Gdy występują często, mogą być symptomem choroby.

Poza przejedzeniem lub niestrawnością, mogą mieć również inne przyczyny: wirusowe zapalenie żołądka oraz jelit, zapalenie wątroby, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego. Źródłem ich występowania bywa także ośrodkowy układ nerwowy, a w szczególności: urazy głowy, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, migrena, zapalenie błędnika, krwotok śródczaszkowy, zaburzenia psychogenne lub choroba lokomocyjna.