Tag: układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za stałą wymianę gazową między organizmem człowieka a środowiskiem. Jego rola jest bardzo ważna, gdyż oddychanie to jedna z podstawowych czynności organizmu. Układ oddechowy pod względem anatomicznym zbudowany jest z jamy nosowej i ustnej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, oskrzelików z pęcherzykami płucnymi oraz płuc.

Do najczęstszych chorób układu oddechowego zalicza się różnego typu infekcje (przeziębienia, zapalenia, gruźlicę, anginę), alergie, astmę, odmę, choroby zawodowe (pylicę, azbestozę), mukowiscydozę (jest chorobą genetyczną) oraz nowotwory.

Niebagatelną rolę w utrzymaniu w zdrowiu układu oddechowego odgrywa profilaktyka, w tym unikanie czynnego i biernego palenia, przebywania w środowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza oraz prawidłowe oddychanie.