Tag: układ mięśniowy

Układ mięśniowy jest czynną częścią układu narządów ruchu. Buduje go tkanka mięśniowa, która u człowieka stanowi około 40% masy. W ciele ludzkim wyróżniamy dwa rodzaje mięśni. Pierwszy z nich to mięśnie szkieletowe (poprzecznie prążkowane) – odpowiedzialne za ruchy zamierzone, łatwo ulegające zmęczeniu i wymagające odpoczynku. Drugi typ to mięśnie gładkie – działające niezależnie od woli, odporne na zmęczenie, których funkcją jest kontrola narządów wewnętrznych. Osobnym rodzajem jest mięsień sercowy – wyspecjalizowany rodzaj mięśnia poprzecznie prążkowanego, odpowiedzialny za jego skurcze. Pod względem budowy mięśnie dzielimy na długie, krótkie, szerokie, płaskie, dwugłowe, trójgłowe, czworogłowe, jednobrzuścowe, okrężne. Największym mięśniem u człowieka jest mięsień pośladkowy wielki.