Tag: rehabilitacja

W przypadku doznania urazów i kontuzji pełny powrót do zdrowia byłby niemożliwy bez przeprowadzenia rehabilitacji. Zabiegi tego typu mają na celu przywrócenie osoby niepełnosprawnej do normalnego życia w społeczeństwie. Mogą mieć naturę zarówno fizyczną, jak i psychologiczną. Uważa się, że rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia schorzeń i urazów, które powodują upośledzenie pacjenta w jakikolwiek sposób.

Specjalistą od rehabilitacji ruchowej jest fizjoterapeuta. W przypadku urazów natury psychologicznej niezbędny jest psycholog. Zabiegi przeprowadza się także po cięższych chorobach oraz przy problemach z narządami wewnętrznymi. Przesłankami do rozpoczęcia rehabilitacji może być zawał serca lub udar mózgu.