Tag: profilaktyka

W celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej niezbędne jest podejmowanie pewnych działań profilaktycznych. Odpowiednia profilaktyka zapobiegnie chorobom lub ich nawrotom. Można wyróżnić kilka jej rodzajów. Przestrzeganie zdrowego stylu życia należy do działań profilaktyki wczesnej i jest propagowane przez wielu specjalistów. To także kontrolowanie czynników ryzyka, które zwiększają szansę na zachorowania.

W wypadku zachorowania można spotkać się z profilaktyką wtórną, która polega na zapobieganiu niebezpiecznym konsekwencjom i powikłaniom. Można w jej ramach wymienić wczesną diagnostykę i leczenie pacjenta. Kwintesencją jest dokładne obserwowanie własnego organizmu i szybkie reagowanie, jeśli zauważone zostaną jakiekolwiek niepokojące objawy.