Tag: próchnica

Próchnica to choroba bakteryjna dotykająca tkankę twardą zębów. Bardzo łatwo przenosi się między nimi. Brak przestrzegania zasad higieny i profilaktyki może w krótkim czasie doprowadzić do zainfekowania całej jamy ustnej. Do rozwoju choroby przyczynia się spożywanie cukrów. Bakterie traktują te substancje jako pożywkę i rozwijają się bardzo szybko.

Najlepszą metodą leczenia jest profilaktyka, która mówi o przestrzeganiu higieny zębów, szczotkowaniu po każdym posiłku oraz stosowaniu płukanek z fluorem. W przypadku pojawienia się próchnicy niezbędna jest konsultacja dentystyczna, wykonanie zabiegu zachowawczego i usunięcie zakażonych tkanek zęba. Przy bardzo rozwiniętej chorobie konieczne jest leczenie kanałowe.