Kiedy należy ją wykonać i jak interpretować jej wyniki?