Tag: praca

Praca to świadoma i sensowna działalność człowieka polegająca na wytwarzaniu różnych dóbr lub świadczeniu usług. Pracy poświęcamy ogromną część naszego życia, dlatego spełnia ona szereg ważnych funkcji: zaspokaja materialne i niematerialne potrzeby, umożliwia rozwój i samorealizację, daje poczucie bezpieczeństwa, bycia potrzebnym i wartościowym, pozwala wymierzać sobie kolejne cele i dążyć do nich. Dzięki pracy ludzie nawiązują kontakty międzyludzkie i uczą się żyć w grupie.

Satysfakcjonująca praca może być ważnym czynnikiem nadającym życiu sens. Zajęcie, które nie daje zadowolenia lub jest źródłem frustracji, powoduje długotrwały stres, a nawet depresję.

Istotną rolę gra znalezienie równowagi między pracą a czasem wolnym w celu uniknięcia wypalenia zawodowego.