Tag: odporność na antybiotyki

W walce z chorobą spowodowaną przez bakterie często wspomagamy się antybiotykoterapią. Niestety część szczepów bakteryjnych wykazuje odporność na antybiotyki, wówczas leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Taka sytuacja często bywa wynikiem nagminnego stosowania terapii antybiotykowych.

Odporność, jaką wykazują bakterie może mieć postać pierwotną lub nabytą. Pierwotna dotyczy naturalnych cech bakterii. Niektóre z drobnoustrojów wykształciły ją w procesie ewolucji. Nabyta jest zaś skutkiem nabycia genu odporności od innej bakterii lub wykształcenia się go w procesie mutacji. Brak wrażliwości bakterii na lek wiąże się z dalszym rozwojem infekcji, który może skutkować pogorszeniem samopoczucia, a także wystąpieniem niebezpiecznych dla zdrowia powikłań.