Tag: nowotwór

Nowotwór – choroba polegająca na patologicznych zmianach w mechanizmach kontrolujących wzrost oraz różnicowanie komórek. W języku potocznym nowotwory nazywane są rakami, jednak rak jest pojęciem węższym i określa jeden z typów nowotworów złośliwych (obok mięsaków, chłoniaków i białaczki). Medycyna wyróżnia także nowotwory łagodne (w tym włókniaki, tłuszczaki, gruczolaki, brodawczaki), które nie dają przerzutów, a ich usunięcie prowadzi do wyleczenia pacjenta. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowotworów jest niewłaściwy styl życia: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niewłaściwa dieta, unikanie aktywności fizycznej oraz niektóre zachowania seksualne (wczesne rozpoczęcie współżycia przez kobietę, duża liczba partnerów). Do najczęściej występujących nowotworów należą rak płuca, jelita grubego, narządów rodnych u kobiet oraz gruczołu krokowego u mężczyzn.