Tag: nos

Nos to jeden z najważniejszych narządów zewnętrznych ciała człowieka. Stanowi kluczową rolę w procesie oddychania, ale służy także do odbierania bodźców węchowych. Zanim powietrze dojdzie do receptorów węchowych, zostaje ogrzane i nawilżone, by nie podrażnić płuc. Nos jest bardzo wrażliwy na niektóre czynniki środowiskowe, takie jak powietrze suche lub pochodzące z klimatyzatora, dym tytoniowy czy nadmiar kurzu.

Wdychane powietrze musi przemieścić się za pomocą długiego kanału, w którym znajdują się włoski odpowiadające za wyłapanie zanieczyszczeń w powietrzu. Dzięki nim, do płuc nie przedostają się drobinki kurzu i pyłu. Produkowany w nosie śluz odpowiada za ochronę organizmu przed niektórymi bakteriami, wirusami i roztoczami.