Nie bagatelizuj sygnałów dawanych Ci przez układ nerwowy.