Tag: morfologia

Morfologia jest jednym z najczęściej przeprowadzanych badań diagnostycznych. Polega na zbadaniu i ocenie składu krwi (krwinek czerwonych – erytrocytów, krwinek białych – leukocytów, płytek krwi – trombocytów). Ilość poszczególnych krwinek zwykle sprawdza się za pomocą rozmazu, czyli pod mikroskopem. Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi za pomocą nacięcia skóry lub nakłucia żyły strzykawką.

Morfologia jest całkowicie bezpiecznym badaniem, które wykonuje się w pierwszej kolejności w celach diagnostycznych. Przesłankami ku niej są podejrzenia stanów zapalnych, chorób zakaźnych czy innych schorzeń dotyczących krwi. Prawidłowa ocena badania leży w kompetencjach lekarza prowadzącego, który przeprowadzi interpretację przy uwzględnieniu innych czynników środowiskowych.