Już Hipokrates zwrócił uwagę na wpływ warunków atmosferycznych na organizm człowieka.