Tag: lifestyle

Lifestyle (czyli styl lub sposób życia) jest głębokim pojęciem charakteryzującym różne aspekty, z których składa się codzienność danej osoby. Dla stylu życia znaczące są: miejsce zamieszkania, charakter pracy (stała lub dorywcza), status materialny, sposób odżywiania się, dbania o zdrowie, spędzania wolnego czasu. O stylu życia decyduje też odniesienie do wartości, religii, polityki, prawa, norm społecznych. Dodatkową rolę odgrywa szeroko rozumiana edukacja.

Styl życia często determinują różne prądy kulturowe i mody, w tym moda na ekologię, mieszkanie na wsi, wolne zawody, podróżowanie, nieformalne związki.

Często dzieli się styl życia na zorientowany na siebie, na innych ludzi lub na świat i wartości.