Kiedy należy je wykonać i jaki jest jego przebieg?