Tag: krzepnięcie krwi

Procesem fizjologicznym, zapobiegającym nadmiernej utracie krwi jest krzepnięcie krwi. To zjawisko naturalne, które uwarunkowane jest działaniem wielu enzymów. Rozpuszczony w osoczu fibrynogen, pod wpływem trombiny, przechodzi w postać nierozpuszczalną, zwaną włóknikiem lub fibryną.

Wszelkie zaburzenia tego procesu bywają niebezpieczne dla zdrowia. Prowadzić mogą bowiem do powikłań zakrzepowo-zatorowych, które charakteryzują się powstawaniem zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Czasem pojawia się również tzw. skaza krwotoczna (długotrwałe i obfite krwawienia). Nieprawidłowości mogą być wrodzone (np. hemofilia) oraz nabyte (spowodowane zakażeniami, niedoborem witamin lub przyjmowaniem niektórych leków).