Tag: kości

Kości są narządami, z których zbudowany jest układ kostny. Szkielet dorosłego człowieka składa się z 206 kości (liczba ta jest większa u dzieci i nieznacznie mniejsza u ludzi starszych), a jego waga wynosi około 10 kg u kobiety oraz 12 kg u mężczyzny. Ze względu na kształt dzielimy kości na długie (np. kość udowa), krótkie (obojczyk), płaskie (łopatka), różnokształtne (kości kręgosłupa). Nauką zajmującą się układem kostnym jest osteologia.

Kości spełniają szereg istotnych funkcji: stanowią podporę dla organizmu, są biernym narządem ruchu poruszanym przez mięśnie, stanowią ochronę dla organów (w tym serca, płuc, mózgu), biorą udział w produkcji krwi (szpik kostny), gromadzą minerały (sole wapnia i fosforu). Do chorób kości należą np. krzywica, osteomalacja, osteoporoza oraz nowotwory.