Jakie są rodzaje takich badań i jak one przebiegają?