Jak przebiega to badanie i kiedy jest ono wskazane?