Wskaźnik poziomu cholesteroli można pojmować różnorako.