Szacuje się, że wadą wrodzoną dotkniętych jest aż 8 proc. mężczyzn z całej populacji...