Jajeczkowanie nie musi być przykrym doświadczeniem.