Kiedy należy wykonać to badanie i jak ono przebiega?