Tag: badania przesiewowe

Skrining, czyli badania przesiewowe, ma na celu wykrycie choroby u osób, które nie uskarżają się na żadne dolegliwości. Brak objawów nie wyklucza bowiem niektórych schorzeń. Dzięki tym badaniom możliwe jest wczesne wykrycie, wdrożenie leczenia i zapobieganie poważnym konsekwencjom zdrowotnym. Zaliczamy do nich m.in. cytologię, mammografię, kolonoskopię oraz badania krwi.

Taka profilaktyka przyczynia się do zmniejszenia umieralności oraz daje możliwość skutecznej terapii, przy zastosowaniu mniej inwazyjnych środków. Bardzo często pomaga wykryć chorobę nowotworową jeszcze we wczesnym stadium. Niestety nie jest pozbawiona wad – badania bywają kosztowne i mogą wiązać się z dużym stresem po stronie pacjenta.