Kardiologia

Tachykardia - objawem jakich schorzeń może być przyśpieszone bicie serca?

5 stycznia 2016

Tachykardia - objawem jakich schorzeń może być przyśpieszone bicie serca?

Pod terminem tachykardia kryje się przyspieszony rytm serca lub inaczej przyspieszony puls/tętno, jednakże pamiętaj, że jest to tylko objaw, którego przyczyny mogą być wielorakie. U osób dorosłych w spoczynku serce pracuje z częstością 60 – 100 uderzeń na minutę, tym samym o tachykardii można mówić, gdy Twoje serce bije z częstością ponad 100/’.

Tachykardia u dzieci

Nieco odmiennie wygląda sytuacja u dzieci, gdyż częstość ich pracy serca uzależniona jest od wieku. O zbyt szybkim biciu serca mówimy, gdy zostanie przekroczona górna granica normy dla danego przedziału wiekowego. Od pierwszego dnia życia do końca pierwszego miesiąca częstość pracy serca stopniowo przyspiesza osiągając maksimum pomiędzy pierwszym, a drugim miesiącem życia (ok. 150-160/’), a następnie zwalnia. O szybkim biciu serca u dziecka można mówić, gdy przekracza częstość:

  • 120-125/’ w wieku 1-3 lat,
  • ok. 100/’ w wieku 3-5 lat,
  • 80-98/’ w wieku 5-8 lat,
  • ok. 80/’ w wieku 8-12 lat,
  • ok. 75/’ w wieku 12-16 lat1.

Tachykardia – objawy

U części osób może przebiegać bezobjawowo, jednakże możesz odczuwać szybkie bicie serca jako kołatanie (czasem występujące w nocy), zwykle charakterystyczne jest też szybkie męczenie się i narastającą duszność.

Jakie są przyczyny tachykardii?

Przyspieszone bicie serca jest wynikiem aktywacji układu współczulnego, co może być objawem adaptacji Twojego organizmu do sytuacji, choć czasem świadczy również o poważnej chorobie. Przyspieszony puls miewa charakter tachykardii zatokowej lub pozazatokowej. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z zaburzeniami rytmu serca, które mogą być pochodzenia nadkomorowego (częstoskurcz przedsionkowy, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków) lub komorowego.

Co to jest tachykardia zatokowa?

Jest to fizjologicznie przyspieszona akcja serca, a pobudzenia pochodzą z tzw. węzła zatokowego – naturalnego rozrusznika serca. Szybsze bicie serca występuje, gdy zachodzi zwiększone zapotrzebowanie komórek organizmu na tlen. Często sytuacje dnia codziennego mogą stanowić przyczyny przyspieszonego tętna: wysiłek fizyczny, stres, ból, zmiana pozycji ciała z leżącej na stojącą, stosowanie używek takich jak kofeina, nikotyna oraz alkohol. Niemniej jednak przyspieszony puls może być spowodowany poważnymi schorzeniami takimi, jak nadczynność tarczycy, niewydolność serca, zawał serca, zatorowość płucna, zapalenie mięśnia sercowego, niedokrwistość, niedotlenienie organizmu np. w chorobach płuc, infekcja przebiegająca z gorączką, sepsa, czy też odwodnienie, a nawet wstrząs2.

Tachykardia – diagnostyka

W przypadku, gdy czynność Twojego serca utrzymuje się powyżej 100/’ przez dłuższy czas powinnaś udać się do lekarza, aby wykonać podstawowe badania, a w szczególności EKG oraz badania laboratoryjne (morfologia, Na, K, kreatynina, TSH, fT4). Pomocne może okazać się wykonanie echo serca lub holter-ekg2.

Tachykardia – leczenie

Uzależnione jest od przyczyny tachykardii. W części przypadków leczenie tachykardii zatokowej może ograniczać się do zaprzestania stosowania używek oraz modyfikacji stylu życia (mniej stresu, więcej aktywności fizycznej). Z kolei w sytuacji stwierdzenia nadkomorowych lub komorowych zaburzeń rytmu serca może okazać się konieczne włączenie leczenia antyarytmicznego lub też wykonanie ablacji.

Czy wiesz jak ciężko pracuje Twoje serce?

Serce w ciągu dnia bije około 100 000 razy, a w ciągu całego Twojego życia około 2,5 miliarda razy. W tym czasie przepompowuje prawie 1,5 miliona baryłek krwi3.

Piśmiennictwo:
1. Baranowski R. Kardiologia Polska. 2010;68(supl. IV).
2. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna. 2015.
3. Galetta F. J Sports Med Phys Fitness. 2005 Jun;45(2):217-21.

(Odwiedzono: 59859 razy, w tym dzisiaj: 10)