Choroby i dolegliwości

Staw skokowy - jakie są jego najczęstsze urazy i jak ich unikać?

20 czerwca 2016

Staw skokowy - jakie są jego najczęstsze urazy i jak ich unikać?

Skręcenia stawu skokowego mogą przytrafić się każdemu. Wystarczy, że źle staniesz, gwałtownie zmienisz kierunek ruchu lub Twoja stopa ugrzęźnie w jakiejś nierównej powierzchni na chodniku. Dlatego też urazy w obrębie tego fragmentu układu kostno-stawowego są powodem najczęstszych wizyt u ortopedy. Poznaj anatomię stawu skokowego i rodzaje urazów, na które jesteś narażony.

Jak jest zbudowany staw skokowy?

Na staw skokowy składają się staw skokowy górny (staw skokowo-goleniowy) i staw skokowy dolny (staw skokowo-piętowo-łódkowy). W górnej części stawu znajdują się fragmenty kości piszczelowej, strzałkowej i skokowej, które wzmocnione są więzadłami stawu skokowego. Na dolną część stawu składają się kości: skokowa, łódkowa, piętowa umocnione więzadłami1.

Możesz go skręcić

Skręcenie kostki zdarza się bardzo często i może przebiegać trójstopniowo. Na pierwszym etapie dochodzi do nadciągnięcia więzadeł, któremu towarzyszy niewielki obrzęk. Nie uniemożliwia to jednak normalnego funkcjonowania. W drugim etapie mówi się już o naderwaniu więzadeł, obrzęk w tym przypadku jest widoczny, a chodzenie sprawia ból. Trzeci etap to całkowite zerwanie więzadeł, dodatkowo może występować także uszkodzenie torebki stawowej. Kostka jest niestabilna a ruchy bardzo ograniczone. Nadwyrężenie stawu skokowego w tych przypadkach nie przysparza wielkich problemów, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania zachowawczego, co umożliwi szybki powrót do zdrowia2.

Możesz go zwichnąć

Do zwichnięcia dochodzi wskutek nieprawidłowego przemieszczenia się względem siebie kości i innych powierzchni tworzących powierzchnię stawową. Uraz powoduje rozerwanie torebki stawowej i więzadeł stawowych. Elementy te należy jak najszybciej przestawić, gdyż automatycznie nie powracają one do naturalnego położenia. Zwlekanie z szybką reakcją może spowodować patologiczne zmiany, a finalnie pogorszyć funkcjonowanie stawu3.

Możesz go złamać

Najczęstszym rodzajem złamania w obrębie stawu skokowego jest uraz kości goleniowej. Złamać może się jedna kostka (najczęściej jest to kostka boczna), dwie kostki (boczna i przyśrodkowa), lub dwie kostki i tylny brzeg kości piszczelowej. Urazowi towarzyszy ogromny ból w stawie skokowym, widoczny obrzęk, postępujące sinienie, niewielka zdolność do wykonywania jakiegokolwiek ruchu. Jeśli złamiesz kość w obrębie stawu skokowego, musisz się liczyć z tym, że interwencja chirurga będzie konieczna. Zajmie się on złożeniem kości, unieruchomieniem jej, a w zależności od rodzaju urazu, założy gips, śruby albo metalową płytkę4.

Czy możesz uniknąć urazu stawu skokowego?

Nawet jeśli zachowasz wszelką ostrożność: będziesz poruszała się bardzo rozważnie i uważnie przyglądała się nawierzchni, to najmniejszy moment nieuwagi może skutkować złym ustawieniem stopy, nadmiernym jej odwróceniem i doznaniem urazu. W przypadku drobnych urazów pewne czynności możesz wykonać w domu, by uśmierzyć ból. Koniecznym jest zapewnienie ochrony i zaniechania obciążania. Ważne jest, by szybko schłodzić okolice stawu – najprostszym sposobem będzie użycie woreczka z lodem. Kolejnym krokiem powinno być zastosowanie bandaża elastycznego celem usztywnienia miejsca urazu oraz uniesienie nogi do góry, co zmniejszy obrzęk i ułatwi odpływ krwi. W pozostałych przypadkach nie obędzie się jednak bez leczenia stawu skokowego. W najbardziej niebezpiecznych urazach konieczna będzie rehabilitacja, a niekiedy nawet operacja polegająca na rekonstrukcji naderwanych lub zerwanych więzadeł5.

Co, jeśli zaniedbasz powstały uraz?

Prawidłowe leczenie gwarantuje szybki powrót do dawnej aktywności. Jeśli jednak zaniechasz podjęcia działań w tym zakresie, to nawet prosty uraz może doprowadzić do niestabilności stawu skokowego powodującego dolegliwości przez kilka lat6!

Bibliografia:
1. Kapandji Adalbert, Anatomia funkcjonalna stawów. Tom 2. Kończyna dolna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2013.
2. Tamże.
3. Tamże.
4. Tamże.
5. Tamże.
6. Tamże.

(Odwiedzono: 3635 razy, w tym dzisiaj: 1)