'

Składniki aktywne

Amoksycylina
Ampicylina
Kotrimoksazol
Kolistyna
Klindamycyna
Fusafungin
Framycetyna-neomycyna-
Fosfomycyna-doustnie
Fosamil-ceftaroliny
Flupredniden