Pierwsza pomoc

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) - jak wygląda i kiedy ją stosować?

13 lipca 2018

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) - jak wygląda i kiedy ją stosować?

Pozycja boczna ustalona, inaczej również nazywana pozycją boczną bezpieczną to sposób odpowiedniego ułożenia osoby poszkodowanej, która pozwala na utrzymanie drożności dróg oddechowych bez interwencji i pomocy specjalistycznych urządzeń. Z tego powodu warto, aby każdy posiadał odpowiednią wiedzę na temat tej pozycji, ponieważ może to pomóc w sytuacji, w której mamy do czynienia z osobą poszkodowaną, której trzeba udzielić odpowiedniej pomocy i opieki do momentu przyjazdu służb specjalistycznych.

Pozycja boczna ustalona – opis

Pozycja boczna bezpieczna to podstawowy ratowniczy must known, który jest uniwersalnym sposobem na ochronę a czasami nawet na podtrzymanie życia osoby poszkodowanej do momentu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Jest to metoda ratownicza o wiele łatwiejsza niż resuscytacja, która zwykle wymaga specjalistycznych kursów, a następnie wielu ćwiczeń systematyzujących zdobytą wiedzę.  W przypadku pozycji bocznej ustalonej lub bocznej bezpiecznej nie potrzeba ani specjalistycznej wiedzy ani kursów, ani nadprzyrodzonej siły, a jedynie znajomość kilku prostych zasad, które pozwolą ochronić życie innej osoby.
Do pozycji bocznej ustalonej nie potrzeba wiele. Fragment przestrzeni to wszystko, co pozwoli na udzielenie pomocy i zorganizowanie bezpiecznego miejsca, w którym nieprzytomna osoba, będzie mogła w spokoju poczekać na interwencję profesjonalistów.

Pozycja boczna ustalona – kiedy?

Pozycja boczna bezpieczna jest sposobem pomocy przedmedycznej, którą stosuje się u osób nieprzytomnych, lecz takich, u których zachowane jest oddychanie oraz krążenie. Istotnym elementem, o którym zawsze, ale to absolutnie zawsze należy pamiętać, są urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że osoba poszkodowana doznała urazu kręgosłupa lub rdzenia kręgowego pod żadnym pozorem nie należy ustawiać jej w pozycji bocznej bezpiecznej, ponieważ może to doprowadzić do jeszcze większych urazów odcinka szyjnego kręgosłupa. Dlatego nie należy stosować tej pozycji u osób, które brały udział w różnego rodzaju wypadkach komunikacyjnych, ponieważ w takim przypadku zawsze jest podejrzenie uszkodzeń kręgosłupa. Nie zaleca się również ustawiać osobę poszkodowaną do pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku występowania ran otwartych w okolicach brzucha oraz w sytuacji, w której osoba poszkodowana ma podejrzenie złamania kończyn, czaszki lub miednicy1. W każdym innym przypadku należy ułożyć taką osobę do pozycji bocznej ustalonej, która umożliwi jej oddychanie, a jednocześnie uchroni przed wieloma zagrożeniami, na które może być narażona, leżąc na wznak.  Mamy tu na myśli zachłyśnięcie się wymiocinami lub innymi treściami takimi jak krew czy ślina, które w nieodpowiedniej pozycji mogą przedostać się do dróg oddechowych, powodując uszkodzenia zdolności wymiany gazowej, zachłystowe zapalenie płuc, a nawet śmierć.

Pozycja boczna ustalona – jak stosować?

Kiedy już wstępnie dokonamy bardzo szybkiej weryfikacji stanu osoby poszkodowanej (tzn. sprawdzenie stanu świadomości, sprawdzenie oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, kiedy jest taka potrzeba) i będziemy pewni, że można ją ustawić do pozycji bocznej bezpieczniej, należy postępować według poniższego schematu 2:

  1. Ustawiamy się z boku osoby poszkodowanej, która leży plecami na wznak. W tym momencie należy ściągnąć wszystkie elementy ubioru takie jak kurtki, okulary oraz przedmioty znajdujące się w kieszeniach, które mogą przeszkadzać lub uniemożliwiać prawidłowe ustawienie do pozycji bocznej bezpiecznej.
  2. Wyprostowujemy obydwie nogi poszkodowanego, układając je równolegle do siebie.
  3. Wyprostowujemy rękę, która znajduje się bliżej osoby udzielającej pomoc wzdłuż tułowia, a następnie zginamy ją w łokciu, w taki sposób, aby dłoń ręki była skierowana do góry.
  4. Zginamy nogę, która znajduje się dalej od osoby udzielającej pomocy w kolanie, cały czas ją przytrzymując, aby nie opadła na żadną stronę.
  5. Chwytamy dłoń, która znajdują się dalej od osoby udzielającej pomocy i jej wierzchem dotykamy do przeciwległego policzka osoby poszkodowanej.
  6. Cały czas trzymając zgięte kolano i rękę, która znajduje się przy policzku poszkodowanego, ciągniemy w swoim kierunku.
  7. Kiedy już osoba poszkodowana leży w pozycji bocznej bezpieczniej, należy ustawić nogę, która znajduje się u góry pod kątem 90˚.
  8. Na samym końcu odchylamy głowę poszkodowanego do tyłu.
  9. Jeżeli jest taka możliwość należy przykryć poszkodowanego kocem termicznym lub zwykłym kocem, aby zapobiec wychłodzeniu organizmu.

Bibliografia:
1. Pozycja boczna bezpieczna – przeciwskazania. https://www.nhs.uk/conditions/first-aid/recovery-position/ Dostęp: 06.07.2018
2. Pozycja boczna bezpieczna. https://www.medicalnewstoday.com/articles/153849.php Dostęp: 06.07.2018

(Odwiedzono: 1588 razy, w tym dzisiaj: 12)