'

Polityka prywatności

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Adamed Expert (adamed.expert). Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem usług świadczonych przez Adamed zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

Kto decyduje o serwisie Adamed Expert (https://adamed.expert)?

Administratorem danych osobowych zebranych na stronie https://adamed.expert jest Adamed Pharma S.A. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających niniejszy serwis, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Adamed Pharma S.A. w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte.

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Adamed Pharma S.A., z siedzibą przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Pieńków – właściciel serwisu Adamed Expert (https://adamed.expert/).

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

Informujemy, że Adamed Pharma S.A. przetwarza jedynie dane konieczne do korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego Adamed Expert (https://adamed.expert/) oraz w celu zamieszczania Państwa komentarzy w serwisie, tj.:

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnie dla korzystania z formularza kontaktowego bądź w celu zamieszczenia komentarzy. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Państwa nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie oraz zamieszczenie komentarzy w serwisie (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Administratora danych i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator danych, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony Państwa danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: iod@adamed.com.

Jak skontaktować się z nami?

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@adamed.com.pl, adres korespondencyjny: Adamed Pharma S.A., z siedzibą przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Pieńków). Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.