Choroby i dolegliwości

Objawy ptasiej grypy - jak rozpoznać infekcję wirusem H5N1?

18 listopada 2016

Objawy ptasiej grypy - jak rozpoznać infekcję wirusem H5N1?

Za ptasią grypę odpowiadają patogeny, które wywołują chorobę zakaźną u ptaków – w większości przypadków przyczynia się do niej wirus A/H5N1. Masowe infekcje drobiu hodowlanego dokumentuje się od lat 90. ubiegłego wieku. Jednak wirus grypy typu A cechuje się wysoką zmiennością antygenową, a jego najgroźniejszy podtyp – H5N1 – wyróżnia się też dużą zjadliwością i udało mu się przełamać barierę gatunkową. Dlatego przypadki zachorowań na ptasią grypę występują również u ludzi – to choroba o ciężkim przebiegu, z wysoką gorączką i gwałtownym pogorszeniem, która może skończyć się tragicznie. Na szczęście wirus ten nie potrafi swobodnie rozprzestrzeniać się między ludźmi. (1,2)

Jak można zakazić się wirusem ptasiej grypy?

Wyróżnia się trzy typy wirusa grypy: A, B i C. Typ B zakaża tylko ludzi, typ C – ludzi i świnie (rzadko ludzi). Wirus grypy typu A może zarażać ludzi (to częsta przyczyna corocznych epidemii, a także pandemii) i zwierzęta – w tym ptactwo i różne gatunki ssaków, np. świnie i konie. Ptasią grypę najczęściej wywołuje wirus A/H5N1. (3)

Naturalny gospodarz wirusa ptasiej grypy to drób i dzikie ptactwo. (3) Uważa się, że wszystkie ptaki mogą zostać nim zainfekowane, jednak nie u wszystkich gatunków rozwijają się objawy choroby. (2) W 2005 roku – gdy wyszło na jaw, że patogen może pokonywać granicę międzygatunkową – WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła 3. stadium alarmu pandemicznego. (1) Do zakażenia ptasią grypą dochodzi podczas kontaktu człowieka z zainfekowanym ptactwem (najczęściej drobiem żywym lub jego odchodami). (3)

W ciągu ostatnich lat każdego roku stwierdza się kilkadziesiąt zachorowań na ptasią grypę u ludzi – najwięcej w Azji, a także Egipcie. W naszym kraju infekcję u ptaków (łabędzi) odnotowano w 2006 r. w Toruniu. (1)

Dotąd nie potwierdzono, że wirus ptasiej grypy może przenosić się z człowieka na człowieka, choć istniały uzasadnione przypuszczenia, że taka droga zakażenia również jest możliwa. (3) Jednak duża zmienność wirusa wiąże się z prawdopodobieństwem, że jedna z mutacji pozwoli mu kiedyś rozprzestrzeniać się wśród ludzi. (1)

Ptasia grypa – objawy (2)

U ludzi ptasia grypa często ma agresywny przebieg; u wielu pacjentów prowadzi nawet do śmierci. Jednak to nowe schorzenie, które wciąż pozostaje tajemnicze i nie zostało jeszcze dobrze poznane. Wysoka zdolność wirusa do mutacji to dodatkowa komplikacja, która w każdej chwili może zmienić obraz kliniczny choroby.

Chorobie towarzyszą wysoka gorączka, ból gardła i kaszel, a w przypadkach o najcięższym przebiegu – również poważna niewydolność oddechowa – następstwo wirusowego zapalenia płuc. Nie ustalono precyzyjnego okresu inkubacji, ale – zgodnie z rekomendacją WHO – przyjmuje się okres 7-dniowy (czas dłuższy niż przy typowych grypach sezonowych).

Do pierwszych objawów ptasiej grypy należy wysoka temperatura ciała, która przekracza 38 st. C, pojawiają się też objawy grypopodobne. Niektórzy chorzy cierpią z powodu biegunek, wymiotów, bólu brzucha i klatki piersiowej oraz krwawień z nosa i dziąseł. W wielu przypadkach początek ptasiej grypy przebiega ze zmianami w dolnych drogach oddechowych. Po 5 dobach mogą wystąpić trudności w oddychaniu. U przeważającej liczby pacjentów rozwija się zapalenie płuc i dochodzi do nagłego pogorszenia, ostrej niewydolności oddechowej i zaburzeń pracy szeregu narządów, najczęściej serca i nerek.

Wirus ptasiej grypy – groźny i zmienny

Pierwsze potwierdzone zakażenie ptasią grypą u ludzi odnotowano w 1997 r. w Hong Kongu. Po kontakcie z żywym, zakażonym drobiem u 18 osób rozwinęły się objawy ciężkiej choroby układu oddechowego. (2) Wirus ptasiej grypy to patogen o dużej zjadliwości i skłonności do nagłych, nieprzewidywalnych mutacji, któremu udało się pokonać granice między gatunkami. Na szczęście dotąd nie udowodniono, że może skutecznie przenosić się między ludźmi. (3)

1. Czy „grypa ptasia” (H5N1) nadal stanowi zagrożenie? http://grypa.mp.pl/epidemie_pandemie/informacje/56633,czy-grypa-ptasia-h5n1-nadal-stanowi-zagrozenie Data dostępu: 18.11.2016
2. Strömberg E. Ptasia grypa. Czy ptasia grypa zwiastuje pandemię największą od pokoleń? http://www.biocen.edu.pl/volvox/textactivities/PDFs/AvianFlu_SV_pol.pdf Data dostępu: 18.11.2016
3. Gładysz A., Fleischer K, Wieliczko A. et al. Grypa ptasia – czy pandemia jest realnym zagrożeniem? http://www.mp.pl/artykuly/28387,grypa-ptasia-czy-pandemia-jest-realnym-zagrozeniem Data dostępu: 18.11.2016

(Odwiedzono: 2309 razy, w tym dzisiaj: 1)