'
Choroby wewnętrzne Objawy chorób

Zapalenie błony naczyniowej oka – Przewlekła choroba oczu

Zapalenia naczyniówki nie można lekceważyć, gdyż w skrajnych przypadkach prowadzi ono nawet do utraty wzroku. Nierzadko choroba przebiega również bez wyraźnych objawów.

Zapalenie błony naczynkowej oka - jak wygląda leczenie?

Czym jest zapalenie błony naczyniowej oka?

Zapalenie błony naczyniowej jest schorzeniem groźnym i trudnym do całkowitego wyleczenia, a część pacjentów narzeka na nawroty objawów. Sama błona naczyniowa to specjalna struktura, która znajduje się między siatkówką i twardówką. Składa się z tęczówki, ciała rzęskowego oraz naczyniówki, a głównym jej zadaniem jest zaopatrzenie w tlen i odżywienie siatkówki[1].

Przyczyny wystąpienia zapalenia naczyniówki dzieli się na zakaźne (np. pasożyty, bakterie, wirusy i grzyby) oraz niezakaźne (na tle procesów immunologicznych w przebiegu chorób takich jak RZS czy sakroidoza). Czasami za ten stan odpowiadają także miejscowe stany chorobowe i uszkodzenia. W wielu przypadkach jednak bardzo trudno wytypować powody powstania zapalenia błony naczyniowej, określa się je wtedy mianem zapalenia idiopatycznego[1].

Rodzaje zapalenia błony naczyniowej

Biorąc pod uwagę kryteria kliniczne i czas trwania schorzenia, dzieli się je na zapalenie ostre (szybki przebieg, trwa nie dłużej niż 3 miesiące), zapalenie nawracające (charakteryzują się okresami zaostrzeń i remisji) oraz zapalenie przewlekłe, które ma przebieg stały przez co najmniej 3 miesiące[1].

Ze względu na podział anatomiczny wyróżnia się natomiast[1]:

  • zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej (dotyczy tęczówki oraz fragmentu ciała rzęskowego),
  • zapalenie pośredniej części błony naczyniowej (obejmuje fragment ciała rzęskowego),
  • zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej (obejmuje siatkówkę i naczyniówkę),
  • zapalenie całkowite błony naczyniowej.

Jak objawia się zapalenie błony naczyniowej oka?

Zwykle nie są one jednorodne i różnią się zależnie od szczegółowego umiejscowienia zapalenia oraz jego charakteru[1]. I tak np. w przebiegu ostrego zapalenia błony naczyniowej w przednim odcinku, występuje ostry ból oka i mocne jego zaczerwienienie. Pogorszeniu ulega ostrość widzenia, dochodzi również do światłowstrętu. W przebiegu przewlekłym natomiast objawy są znacznie mniej wyraźne, a w początkowej fazie mogą być nawet niezauważalne[2].

Odmienna sytuacja ma natomiast miejsce w przypadku heterochromicznego zapalenia Fuchsa. Przede wszystkim zapalenie występuje jednostronnie, co objawia się poprzez rozjaśnienie barwy tęczówki. Samo określenie "heterochromia" oznaczała właśnie różne kolory tęczówek. Choroba rozwija się latami, często bez żadnych dolegliwości, aż dochodzi do rozwoju jaskry wtórnej lub zaćmy(2).

Brak dolegliwości może występować także przy zapaleniu naczyniówki w części pośredniej. Wraz jednak ze stopniowym osłabieniem wzroku dochodzi do zagęszczeń w obrębie ciała szklistego, co z perspektywy pacjenta, wygląda jako pływające plamy, które zaburzają pole widzenia[3].

Przy zapaleniu naczyniówki oka w części tylnej nie występują dolegliwości bólowe. Zamiast tego oko staje się blade, a w polu widzenia stwierdza się ubytki - często podobne jak przy zapaleniu błony naczyniowej oka w odcinku pośrednim[4].

Jak leczyć zapalenie błony naczyniowej oka?

Zależnie od decyzji lekarza, który musi wziąć pod uwagę wiele dodatkowych czynników, wybierane jest postępowanie zachowawcze, farmakologiczne lub chirurgiczne. Do leczenia zachowawczego zapalenia błony naczyniowej oka należy zaliczyć rozszerzanie źrenicy za pomocą specjalnych leków, zapobiegają one także wytwarzaniu się zrostów tylnych. Podstawową metodą leczenia farmakologicznego są natomiast kortykosteroidy. Odznaczają się mocnym działaniem immunosupresyjnym oraz przeciwzapalnym[1].

Rokowania przy zapaleniu błony naczyniowej oka

Największe szanse na wyleczenie mają przypadki zapalenia błony naczyniowej w części przedniej, szczególnie przy ostrym przebiegu zapalenia. Niestety sytuacja jest bardziej skomplikowana przy zapaleniach o charakterze przewlekłym i nawracającym - tu rokowania zależą przede wszystkim od powikłań oraz obranej metody leczenia[1].

Źródła:

1. Misiuk-Hojło M. Zapalenie błony naczyniowej oka. https://okulistyka.mp.pl/chorobyoczu/chorobyblonynaczyniowej/74018,zapalenie-blony-naczyniowej-oka Data dostępu: 2.07.17 2. Misiuk-Hojło M. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. https://okulistyka.mp.pl/chorobyoczu/chorobyblonynaczyniowej/74017,zapalenie-przedniego-odcinka-blony-naczyniowej Data dostępu: 2.07.17 3. Misiuk-Hojło M. Zapalenie pośredniej części błony naczyniowej. https://okulistyka.mp.pl/chorobyoczu/chorobyblonynaczyniowej/86631,zapalenie-posredniej-czesci-blony-naczyniowej Data dostępu: 2.07.17 4. Misiuk-Hojło M. Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej. https://okulistyka.mp.pl/chorobyoczu/chorobyblonynaczyniowej/86642,zapalenie-tylnego-odcinka-blony-naczyniowej. Data dostępu: 2.07.17