'
Objawy chorób

Tętnica szyjna – budowa i możliwe dolegliwości

Tętnica szyjna wspólna i jej dwa odgałęzienia, czyli tętnica szyjna wewnętrzna i tętnica szyjna zewnętrzna to najważniejsze tętnice doprowadzające krew do głowy. Tętnica szyjna wewnętrzna unaczynia przede wszystkim mózgowie, tętnica zewnętrzna praktycznie całą twarz. Niekiedy pacjenci skarżą się na ból zlokalizowany w okolicy tętnicy szyjnej. Warto wiedzieć, z czego może on wynikać.

Rozwarstwienie tętnicy szyjnej

Rozwarstwienie tętnicy szyjnej to jedna z potencjalnych przyczyn bólu w jej okolicy. Samo rozwarstwienie jest procesem chorobowym, który dotyczy przede wszystkim aorty, jednak niekiedy może do niego dochodzić również w obrębie bardziej obwodowych tętnic. Rozwarstwienie polega na rozdarciu błony wewnętrznej naczynia i przedostaniu się krwi pomiędzy jej warstwy. Ciśnienie krwi powoduje wytworzenie się swego rodzaju kanału, którym krew przepływa (zamiast naturalnym światłem tętnicy). W przypadku wystąpienia rozwarstwienia tętnicy szyjnej może dojść do manifestacji różnego rodzaju objawów. Najczęściej są to dolegliwości bólowe, uczucie pulsowania tętnicy. W większości przypadków przebieg jest jednak bezobjawowy, do momentu wystąpienia bardzo groźnego powikłania rozwarstwienia, jakim jest udar mózgu[1].

Tętniaki tętnicy szyjnej

Tętniaki w obrębie tętnicy szyjnej występują rzadko. Dodatkowo są to zwykle tętniaki rzekome, których etiopatogeneza jest bezpośrednio powiązana z powstawaniem rozwarstwienia tętnicy szyjnej. W przypadku, gdy w obrębie tętnicy szyjnej doszło do wytworzenia tętniaka rzekomego, pacjenci skarżyć się mogą na wiele różnych objawów. Są to np. dolegliwości bólowe w obrębie szyi, bóle głowy czy uczucie tętnienia. Niekiedy dochodzi również do wystąpienia tzw. zespołu Hornera. Tętniak uciska pnie nerwowe, co doprowadza do rozwoju charakterystycznej triady objawów: opadnięcia powieki, zwężenia źrenicy po stronie tętniaka i zapadnięcia się gałki ocznej po stronie uciśniętego pnia nerwowego[1].

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (zapalenie Hortona) to rodzaj choroby autoimmunologicznej, w przebiegu której dochodzi do rozwinięcia się stanu zapalnego w obrębie dużych tętnic (takich jak aorta czy tętnice szyjne). Notuje się około 12 przypadków na 100 tys. osób rocznie, przede wszystkim u osób po 50. roku życia. Kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni. Sama choroba manifestuje się przeważnie bólem głowy, najczęściej w okolicy skroniowej lub potylicznej. W przypadku zajęcia tętnicy szyjnej pojawia się silny ból w okolicy bocznej szyi, nasilający się przede wszystkim w nocy. Inne objawy to np. chromanie żuchwy (czyli osłabienie mięśni odpowiedzialnych za żucie).

Jest spowodowane niedokrwieniem mięśni żwaczy przy zajęciu odgałęzień tętnicy szyjnej zewnętrznej. Dodatkowo u większości chorych pojawiają się objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka powyżej 38°C, utrata apetytu, nocne poty, osłabienie, nudności, wymioty, utrata masy ciała. Bardzo niebezpiecznym powikłaniem olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic, w przebiegu którego doszło do zajęcia tętnicy ocznej, jest utrata wzroku. Dlatego też jeśli pacjent zauważy u siebie, poza bólem w okolicy tętnicy szyjnej, którekolwiek z wymienionych objawów, powinien jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego[2].

Karotydynia

Temat karotydynii od dawna dzieli naukowców i lekarzy. Ogólnie zgadzają się oni co do definicji, którą jest występowanie bólu na przebiegu tętnicy szyjnej, to jest w okolicach bocznych szyi. Różnią ich za to poglądy na temat charakteru tej dolegliwości. Część lekarzy uważa, że jest to objaw chorobowy wynikający z obecności innej, podstawowej dolegliwości. I tak karotydynia występuje np. w przebiegu leczenia nowotworów chemioterapeutykami. Po drugiej stronie stoją naukowcy donoszący o idiopatycznym charakterze karotodynii.

Twierdzą oni, że jest to samodzielna jednostka chorobowa o niepoznanej do końca patogenezie. Pojawia się przede wszystkim jako choroba towarzysząca chorobom ogólnoustrojowym, takim jak choroby autoimmunizacyjne czy choroby nowotworowe. Może być również somatyczną manifestacją chorób o podłożu psychicznym (nerwice, depresja maskowana).

Źródła:

1. Wiśniewski A., Książkiewicz B., Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej z następową niedrożnością wewnątrzczaszkową niepowikłane udarem mózgu, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 217–221 2. Pod red. Gajewski P., Interna Szczeklika 2017, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s:482-484 3. Comacchio F. et al., Carotidynia: new aspects of a controversial entity, Acta Otorhinolaryngol Ital. 2012 Aug; 32(4): 266–269.