'
Objawy chorób Pomoc psychologiczna

Problemy żołądkowe – czy to już stres?

Współczesna rzeczywistość niezaprzeczalnie generuje mnóstwo sytuacji, obciążających ludzką psychikę i wpływających na powstawanie stresu. Zjawisko to jest powszechnie znane i dotyczy każdego człowieka – stres towarzyszy ludziom każdego dnia, a im bardziej nasilony i im dłużej trwa, okazuje się mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i funkcjonowania organizmu. Warto zatem zastanowić się: jak dbać o zdrowie psychiczne oraz czy możliwe są problemy żołądkowe ze stresu?

Jak stres wpływa na organizm?

Czym jest stres i jak wpływa na ludzki organizm?

Pojęcie stresu zna niemal każdy i zazwyczaj jest ono kojarzone z negatywnym uczuciem, które towarzyszy człowiekowi w codziennym wykonywaniu obowiązków, zwłaszcza w sytuacjach wymagających, zaskakujących i problematycznych[1]. Istnieje szereg stresorów, które wpływają na ogólne funkcjonowanie ludzkiego organizmu i mogą generować objawy somatyczne.

Stresory dzieli się na klasy, uwzględniając siłę ich oddziaływania oraz czas trwania. Wymienić więc należy trzy grupy stresorów, od oddziałujących najsłabiej, do tych, których skutki okazują się poważniejsze. W pierwszej grupie znajduje się codzienny pośpiech, pojawiające się konflikty międzyludzkie, problemy z realizacją obowiązków.

Nieco silniejsze stresory wiążą się z sytuacjami nagłymi, jak śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy lub rozwód. Najsilniej oddziałują doświadczenia ekstremalne, czyli katastrofy lub klęski żywiołowe[2].

Każda sytuacja stresowa obciąża ludzki organizm i generuje skutki, w postaci reakcji somatycznych. W organizmie człowieka zestresowanego wzrasta poziom kortyzolu, a obniżony zostaje poziom serotoniny i dopaminy w mózgu. Najczęściej pojawiające się reakcje fizyczne na stres to[1]:

 • Bóle o rozmaitej lokalizacji w ciele,
 • Tiki nerwowe,
 • Drżenie kończyn,
 • Podwyższone tętno i przyspieszony oddech,
 • Kołatanie serca,
 • Wzmożona potliwość,
 • Suchość w jamie ustnej i gardle.

Niewątpliwe często spotykane są także objawy ze strony układu pokarmowego, które wskutek stałej ekspozycji na stres mogą przyjąć postać przewlekłą i przerodzić się w określone jednostki chorobowe. Warto zatem poznać najczęstsze objawy stresu ze strony układu pokarmowego oraz możliwe choroby, których podłoże tkwi w psychice człowieka[2].

Jakie problemy żołądkowe są typowe dla stresu?

Stres oddziałuje na ludzki organizm i samopoczucie, generując rozmaite symptomy somatyczne. Wśród nich znajdują się także objawy ze strony układu pokarmowego. Do najbardziej charakterystycznych należą[2]:

 • Nudności, a niejednokrotnie również wymioty,
 • Bóle brzucha,
 • Odbijanie,
 • Dyskomfort odczuwany w jamie brzusznej,
 • Zaburzenia związane z wypróżnianiem – biegunki lub zaparcia,
 • Zaburzenia łaknienia – istnieją osoby, które w obliczu stresu odczuwają wzmożony głód, skrajnie odmienna grupa z kolei w wyniku stresu zaprzestaje spożywania posiłków.

Istnieją jednostki chorobowe, których przyczyn należy upatrywać w emocjonalnym i psychicznym funkcjonowaniu jednostki. Choroby te nazywane są psychosomatycznymi – wśród nich wymienia się nerwicę żołądka, biegunkę emocjonalną, zespół jelita wrażliwego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, jak również wrzodziejące zapalenie jelita grubego[2].

Wobec tak poważnych konsekwencji fizycznych długotrwałej ekspozycji na stres, warto zastanowić się, jak dbać o zdrowie psychiczne człowieka, żeby zminimalizować wystąpienie wspomnianych dolegliwości.

Dbałość o zdrowie psychiczne – jak zachować równowagę w stresującej codzienności?

Chcąc skutecznie zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne, warto zminimalizować poziom stresu w codziennym życiu, jak również wypracować efektywne techniki radzenia sobie z nim. Niezbędny jest regularny odpoczynek i sen, który pozwoli organizmowi zregenerować się – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Warto dbać o rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, które pozwolą oderwać się od codziennych obowiązków i zniwelują choć na chwilę poziom odczuwanego stresu. Równie ważna jest dbałość o relacje interpersonalne oraz zachowanie szeroko rozumianej równowagi życiowej[1].

Źródła: 1. Leśniewska g. Stres a równowaga życiowa. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania. 2015;40(2):119-129. 2. Orzechowska a, gałecki p. Kiedy podejrzewać podłoże psychiczne w zaburzeniach układu pokarmowego? Medycyna po dyplomie. 2015(11):72-80.