wpisz szukaną frazę

Nieprawidłowe wysokie ciśnienie, czyli jakie?
Choroby wewnętrzne Objawy chorób

Nieprawidłowe wysokie ciśnienie, czyli jakie?

Nieprawidłowe wysokie ciśnienie, czyli jakie?
Podziel się

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Szacuje się, że do roku 2025  liczba osób borykających się z tym schorzeniem wyniesie 1,56 mld (29% dorosłej populacji), a tylko w Polsce na nadciśnienie choruje obecnie około 9 mln osób1Nieprawidłowe wysokie ciśnienie, czyli jakie?

Ciśnienie tętnicze to siła nacisku, jaką wywiera na ściany tętnic płynąca przez nie krew. Z każdym uderzeniem serce wyrzuca z siebie określoną ilość krwi, która poprzez tętnice jest rozprowadzana po wszystkich narządach organizmu, a następnie żyłami wraca do serca. Wartość ciśnienia nieustannie waha się pomiędzy wartością maksymalną w momencie wyrzucenia krwi z serca do tętnic oraz minimalną, czyli pomiędzy tymi momentami. Jest to ciśnienie skurczowe i rozkurczowe (maksymalne i minimalne)2.

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, chorobę tę rozpoznaje się na podstawie prawidłowo wykonanego pomiaru w gabinecie lekarskim – w sytuacji, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego, wyliczone z przynajmniej dwóch pomiarów dokonanych w trakcie dwóch różnych wizyt u lekarza, są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego3.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

W praktyce wyróżnia się dwie zasadnicze klasyfikacje nadciśnienia tętniczego. Pierwszą opracowała Światowa Organizacja Zdrowia, a w roku 2003 została ona zmodyfikowana przez European Society od Hypertension, European Society of Cardiology oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Zgodnie z nią, nadciśnienie tętnicze dzieli się na:

 • ciśnienie optymalne – ciśnienie skurczowe i rozkurczowe wynosi kolejno poniżej 120 i 80 mm Hg,
 • ciśnienie prawidłowe – ciśnienie skurczowe w granicach 120-129 mm Hg, rozkurczowe pomiędzy 80-84 mm Hg,
 • ciśnienie wysokie prawidłowe – ciśnienie skurczowe w granicach 130-139 mm Hg, rozkurczowe pomiędzy 85-89 mm Hg,
 • nadciśnienie I stopnia (łagodne) – ciśnienie skurczowe w granicach 140-159 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe pomiędzy 90-99 mm Hg,
 • nadciśnienie II stopnia (umiarkowane) – ciśnienie skurczowe w granicach 160-179 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe pomiędzy 100-109 mm Hg,
 • nadciśnienie III stopnia (ciężkie) – ciśnienie skurczowe równe lub powyżej 180 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe równe lub powyżej 110 mm Hg,
 • izolowane nadciśnienie skurczowe – ciśnienie skurczowe równe lub powyżej 140 mm Hg i ciśnienie rozkurczowe niższe niż 90 mm Hg.

Nieco inaczej prezentuje się klasyfikacja nadciśnienia tętniczego przedstawiona w VII raporcie Joint National Committee:

 • ciśnienie prawidłowe – ciśnienie skurczowe i rozkurczowe wynosi kolejno poniżej 120 i 80 mm Hg,
 • stan przednadciśnieniowy – ciśnienie skurczowe w granicach 120-139 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe w granicach 80-89 mm Hg,
 • stopień 1. nadciśnienia – ciśnienie skurczowe w granicach 140-159 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe w granicach 90-99 mm Hg,
 • stopień 2. nadciśnienia – ciśnienie skurczowe równe lub powyżej 160 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe równe lub powyżej 100 mm Hg4.

Przyczyny nadciśnienia tętniczego

Jeszcze inna klasyfikacja nadciśnienia tętniczego dzieli to schorzenie na pierwotne (samoistne) oraz wtórne (objawowe). Nadciśnienie tętnicze pierwotne jest chorobą o niejasnych przyczynach, choć powszechnie znane są czynniki, które zwiększają ryzyko jego występowania oraz rozwoju. Zalicza się do nich kwestie dziedziczne, stres, nadwagę i otyłość, nieprawidłową dietę, małą aktywność fizyczną, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów. Co ważne, w przypadku czynników środowiskowych, związanych właśnie z dietą, poziomem aktywności fizycznej czy nadużywaniem alkoholu, zmiana przyzwyczajeń jest jednym z najważniejszych elementów zarówno profilaktyki nadciśnienia, jak i jego leczenia. Z kolei nadciśnienie wtórne jest zazwyczaj efektem innych schorzeń, takich jak niedoczynność tarczycy, zwężenie tętnicy nerkowej oraz choroby nerek5.

1. Lewandowski J. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego oraz badanie chorego na nadciśnienie tętnicze. Przewodnik Lekarza. 2010;4:30.
2. Rewiuk K, Gąsowski J. Co to jest ciśnienie tętnicze krwi? https://nadcisnienie.mp.pl/informacje/cisnienie_nadcisnienie/58697,co-to-jest-cisnienie-tetnicze-krwi Dostęp: 30.10.2017
3. Tykarski A, Narkiewicz K, Gaciong Z. et.al Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie tętnicze w praktyce. 2015;1(1):1.
4. Skrzypiec-Spring M, Chlebda E, Spring A. et.al Nadciśnienie tętnicze – od rozpoznania do leczenia. Część I – diagnostyka i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego. Przewodnik Lekarza. 2005;4:29.
5. Wojciechowska M, Izdebska E. Profilaktyka nadciśnienia tętniczego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014;20(4):370-371. 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *