wpisz szukaną frazę

Konflikt serologiczny – kiedy występuje konflikt grupy krwi?
Objawy chorób Zdrowa mama i dziecko

Konflikt serologiczny – kiedy występuje konflikt grupy krwi?

Konflikt serologiczny – kiedy występuje konflikt grupy krwi?
Podziel się

Konflikt serologiczny – to pojęcie, o którym pewnie kilka razy słyszałaś, wiesz, że ma coś wspólnego z krwią i że może źle się skończyć. Jednak na czym dokładnie polega konflikt serologiczny i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie tematu.

Co to jest konflikt serologiczny?

Żeby lepiej zrozumieć istotę konfliktu serologicznego krwi, warto dowiedzieć się więcej na temat grup krwi. Jak wiesz, istnieją cztery główne grupy: A,B, AB i 0. Funkcjonuje również podział na dwie grupy układu Rh, czyli grupa Rh-dodatnia oraz Rh-ujemna. Co to znaczy? W otoczkach krwinek czerwonych (erytrocytów) ludzi z grupą Rh+ występuje tak zwany antygen D, którego nie posiadają osoby obdarzone grupą Rh-.

Kiedy występuje konflikt serologiczny? Otóż antygen D odgrywa w nim istotną rolę. Konflikt pojawia się między matką z grupą Rh-ujemną, a Rh-dodatnim płodem. Podczas pierwszej ciąży może dojść do wytworzenia się przeciwciał anty-D u matki. Gdy w trakcie kolejnej ciąży płód jest Rh-dodatni, istnieje ryzyko niszczenia jego erytrocytów przez izoprzeciwciała anty-D matki[1]. Jak się zapewne domyślasz, degradacja czerwonych krwinek może skończyć się dla płodu nawet śmiercią.

Konflikt serologiczny krwi – dlaczego się pojawia i czym grozi?

Jest kilka przyczyn pojawienia się konfliktu krwi w czasie ciąży. Typowym jest niezgodność serologiczna pomiędzy rodzicami, dokładniej – obecność we krwi ojca takich antygenów, które nie występują u matki (przeważnie Rh-dodatni ojciec i Rh-ujemna matka). Innymi czynnikami ryzyka wystąpienia konfliktu krwi mogą okazać się transfuzja niezgodnej grupowo krwi, heterohemoterapia (leczenie polegające na robieniu zastrzyków z cudzą krwią) lub nieprzestrzeganie profilaktyki konfliktu serologicznego.

Czym skutkuje konflikt Rh?

Powikłaniem konfliktu serologicznego w trakcie ciąży jest choroba hemolityczna krwi. Podczas hemolizy następuje rozpad krwinek czerwonych, a uwolniona z nich hemoglobina przedostaje się do osocza krwi. Stan zdrowia płodu lub noworodka zależy od stopnia powikłania. Często postacią choroby hemolitycznej jest żółtaczka u noworodków.

Choroba hemolityczna może mieć także postać ogólnego obrzęku płodu – w skrajnie ciężkich przypadkach dochodzi do zgonu wewnątrzmacicznego bądź tuż po porodzie. Inna postacią jest niedokrwistość, w trakcie której występuje powiększenie wątroby oraz śledziony. Do tych powikłań nie musi jednak dojść! Obecnie stosowanie metod profilaktycznych przyczyniło się do znacznego zmniejszenia przypadków groźnych komplikacji – ogromną rolę odgrywają tu badania i staranne stosowanie się do instrukcji wskazanych przez lekarza.

Jak uniknąć powikłań konfliktu serologicznego?

Zapobieganie ciężkim powikłaniom konfliktu nie jest możliwe bez jego uprzedniego zdiagnozowania. Dlatego w trakcie ciąży należy wykonać pośredni test antyglobulinowy, badania na grupę krwi, a także czynnik Rh. Jeśli we krwi matki znajdują się przeciwciała, kobieta zostaje skierowana do specjalistycznego ośrodka, w którym są przeprowadzane dokładne badania na różnych etapach trwania ciąży (m.in. badanie dopplerowskie).

Gdy zachodzi taka konieczność, następuje wdrożenie leczenia wewnątrzmacicznego (poprzez transfuzje dopłodowe), jednak są przypadki, w których rozpoczyna się terapię dopiero po porodzie. Na szczęście współczesna medycyna daje duże szanse na uratowanie życia i zdrowia dziecka.

Z historii konfliktu serologicznego

Koncepcję konfliktu serologicznego świat poznał dzięki Polakom. Po raz pierwszy sformułowali ją w 1924 roku Ludwik Hirszfeld i Henryk Zborowski. To Hirszfeld nadał też grupom krwi nazwy: A, B i 0.

Źródło:

1. Władysław Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2014, s. 286

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *