wpisz szukaną frazę

Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?
Choroby wewnętrzne Objawy chorób Profilaktyka zdrowotna

Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?

Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?
Podziel się

Kaszel to jeden z podstawowych odruchów obronnych organizmu – dzięki niemu można oczyścić drogi oddechowe z nadmiaru wydzieliny (bądź ciał obcych). Wyróżnia się kaszel suchy (nieproduktywny – bez odkrztuszania plwociny) i kaszel mokry (produktywny – z odkrztuszaniem plwociny). Kaszel mokry uważa się z reguły za korzystny – dlatego leczenie najczęściej obejmuje postępowanie usprawniające proces usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego oraz zwiększanie efektywności kaszlu. Zaleca się m.in. nawilżanie powietrza, fizjoterapię oddechową, a także leki rozrzedzające wydzielinę[1][2][3].Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?

Kaszel jako objaw chorobowy

Kaszel to fizjologiczny odruch bezwarunkowy, ułatwiający oczyszczanie dróg oddechowych z substancji drażniących. Regulują go mechano- i chemoreceptory ulokowane pod nabłonkiem dróg oddechowych. Czas utrzymywania się dolegliwości pozwala podzielić kaszel na ostry i przewlekły (pow. 4-8 tygodni).

Objaw występuje w przebiegu infekcji wirusowych dróg oddechowych, a także chorób przewlekłych, jak astma, POChP. W niektórych przypadkach kaszel nie ma podłoża organicznego; powstaje na tle emocjonalnym (zalicza się go wtedy do zaburzeń wegetatywnych pod postacią somatyczną)[2][4].

Druga faza wirusowych zakażeń dróg oddechowych przebiega z zagęszczeniem wydzieliny. Prowadzi to do nasilenia obturacji, a w konsekwencji – do zalegania śluzu w drogach oddechowych. W ten sposób tworzą się warunki sprzyjające nadkażeniom bakteryjnym (gęsta wydzielina to dobra pożywka dla bakterii[2][3].

Zagęszczenie śluzu wzmaga się pod wpływem nieprawidłowej pielęgnacji (jak niewystarczające nawadnianie organizmu i wdychanie suchego, gorącego powietrza). Dolegliwość nasilać może też zbyt długie stosowanie leków przeciwkaszlowych (np. w postaci syropów) w pierwszej fazie zapalenia (związanej na ogół z kaszlem suchym)[3].

Jak leczyć kaszel mokry?

Postępowanie, które ma na celu rozrzedzenie wydzieliny śluzowej, polega na zapewnieniu choremu dostatecznej podaży płynów i nawilżaniu powietrza oddechowego (stosowaniu nawilżaczy pokojowych i inhalacji 0,9% NaCl). Duże znaczenie w upłynnianiu zalegającej wydzieliny ma leczenie mukokinetyczne, mukolityczne i odpowiedni drenaż. Do mukokinetyków wpływających na stymulację gruczołów oskrzelowych należą m.in. jodek potasu, guaifenezyna i emetyna. Wśród mukolityków (leków rozrzedzających gęstą wydzielinę) wymienia się mesnę, N-acetylocysteinę.

Warto zauważyć, że ambroksol, bromheksyna i karboksymetylcysteina wykazują głównie działanie mukokinetyczne, jednak mają także właściwości mukolityczne; wzmagają ruch rzęsek i usprawniają miejscową obronność. Podobne działanie wykazują inne mukokinetyki wykorzystywane w objawowym leczeniu kaszlu produktywnego.

Karboksymetylcysteina nie tylko upłynnia lepki śluz, ale ogranicza przyleganie niektórych bakterii do nabłonka błony śluzowej gardła i działa przeciwzapalnie. Ambroksol i karboksymetylcysteinę zaleca się zarówno pacjentom z ostrymi zakażeniami dróg oddechowych, jak i w okresach zaostrzeń przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych[1][3].

Wyniki badań klinicznych dowodzą, że ambroksol i karboksymetylcysteina wykazują skuteczność w zakażeniach dolnych i górnych dróg oddechowych, m.in. przyspieszają gojenie i regenerację nabłonka oddechowego[3].

Kaszel – uciążliwe powikłanie

W przebiegu zakażeń dróg oddechowych dochodzi do niszczenia komórek błony śluzowej. Procesowi sprzyjają nacieki przeciwciał ścian dróg oddechowych oraz liczna obecność komórek prozapalnych. W konsekwencji zapalenia stosunkowo często rozwijają się powikłania, jak nadreaktywność oskrzeli, która po infekcjach wirusowych może utrzymywać się do 8 tygodni, po zakażeniu bakteriami atypowymi – do 3 miesięcy, po krztuścu – nawet do 6 miesięcy[2].

Źródła:
1. Gajewski P. Kaszel. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.I.1.16. Data dostępu: 18.08.2017
2. Rygalski M., Zawisza E. Leczenie kaszlu infekcyjnego. Lek w Polsce. 2015;8(231):20-24
3. Albrecht P. Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych. Medycyna Rodzinna. 2004;6:268-277
4. Rygalski M., Zawisza E. Postępowanie terapeutyczne w przeziębieniu. Lek w Polsce. 2015;25(9):16-26

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *