'
Dolegliwości seksualne Objawy chorób

Przedwczesny wytrysk (eiaculatio praecox)

Dla większości mężczyzn to temat bardzo drażliwy - mimo to przedwczesny wytrysk (eiaculatio praecox) jest często występującym zaburzeniem seksualnym. Jego przyczyny są wielorakie.

Informacje ogólne

Przedwczesny wytrysk może być bardzo stresujący psychicznie - nie tylko dla samego mężczyzny, ale także dla partnerki. Przedwczesny wytrysk może mieć tak duży negatywny wpływ na życie seksualne, że w rezultacie prowadzi do rozpadu związku.

Przedwczesny wytrysk dotyczy wielu mężczyzn - istnieją jednak różne szacunki dotyczące tego, jaka jest rzeczywista liczba takich przypadków. Szacuje się, że co piąty, lub nawet co czwarty mężczyzna może cierpieć na przedwczesny wytrysk.

Bardzo niewielu spośród mężczyzn dotkniętych tą przypadłością zasięga porady lekarza, chociaż poziom odczuwanego dyskomfortu może być bardzo wysoki. Często mężczyźni wstydzą się opisać problem lekarzowi. Przedwczesny wytrysk często pozostaje tematem tabu i nie staje się tematem dyskusji. Tymczasem istnieje wiele skutecznych metod terapeutycznych, które pozwalają poradzić sobie z przedwczesnym wytryskiem.

Dokładna przyczyna przedwczesnego wytrysku nie została jednoznacznie wyjaśniona. Starsze teorie przyjmują, że przyczyną są zaburzenia psychiczne lub wynikają one z pewnych wcześniejszych zachowań (takich jak pierwsze doświadczenia seksualne). Za przyczynę przedwczesnego wytrysku uważa się obecnie również brak równowagi niektórych neuroprzekaźników w układzie nerwowym, które są zaangażowane w proces wywoływania orgazmu.

Przedwczesny wytrysk co prawda nie powoduje żadnych uszkodzeń fizycznych, ale w wielu przypadkach jest przyczyną ogromnego stresu psychicznego. Terapia przedwczesnego wytrysku obejmuje różne podejścia, począwszy od metod psychoterapeutycznych, poprzez manualne sposoby kontrolowania podniecenia i wytrysku, aż po leczenie farmakologiczne.

Wielu mężczyznom udaje się w ten sposób kontrolować przedwczesny wytrysk. Jednak metody takie są konieczne tylko wtedy, gdy mężczyzna rzeczywiście cierpi z powodu swojej dolegliwości. Z czysto medycznego punktu widzenia, w większości przypadków nie ma powodów do rozpoczęcia leczenia.

Przedwczesny wytrysk: definicja

Nie ma jednolitej definicji przedwczesnego wytrysku (eiaculatio praecox). Z reguły przedwczesny wytrysk występuje wtedy, gdy mężczyzna nie jest w stanie kontrolować momentu wytrysku, a odruch orgazmu jest wyzwalany wcześniej niż jest to pożądane. Ejakulacja następuje przed lub do jednej minuty po wprowadzeniu penisa do pochwy kobiety (penetracja). Większość definicji przedwczesnego wytrysku uwzględnia trzy główne aspekty:

 • krótki przedział czasu od penetracji do wytrysku
 • brak możliwości kontroli momentu ejakulacji.
 • poziom odczuwanego dyskomfortu mężczyzny lub jego partnerki

U mężczyzn z przedwczesnym wytryskiem, ejakulacja występuje częściej niż w 3/4 przypadków stosunków seksualnych przed lub w trakcie wprowadzania penisa do pochwy partnerki. Przedwczesny wytrysk po penetracji występuje wtedy, gdy czas pomiędzy penetracją pochwy a początkiem wytrysku jest krótszy niż chciałby tego mężczyzna.

Przedwczesny wytrysk może wystąpić u mężczyzn w każdym wieku.

Należy pamiętać, że czas ten jest również przedmiotem subiektywnego postrzegania i często jest przeceniany. Na przykład mężczyźni, którzy nie cierpią na przedwczesny wytrysk, potrzebują średnio 5,4 minuty, aby osiągnąć orgazm.

Dla mężczyzn, którzy cierpią na przedwczesny wytrysk, ten tak zwany czas wewnątrzpochwowego opóźnienia wytrysku - IELT (Intravaginal Ejaculation Latency Time),  jest w większości przypadków krótszy niż jedna do dwóch minut. W niektórych przypadkach, nawet sama myśl o stosunku seksualnym jest wystarczającym powodem do wystąpienia przedwczesnego wytrysku.

W niektórych definicjach przedwczesnego wytrysku, pewną rolę odgrywa również satysfakcja kobiety. W rezultacie przedwczesny wytrysk ma miejsce, gdy mężczyzna nie jest w stanie kontrolować wytrysku w taki sposób, że stosunek seksualny jest zadowalający dla obu partnerów. Jednak czas trwania stosunku płciowego, który jest wymagany, aby oboje partnerów było zadowolonych, różni się znacznie w zależności od oczekiwań partnerów.

Inne możliwe nazwy przedwczesnego wytrysku to: wczesny wytrysk, przedwczesna ejakulacja lub przedwczesny orgazm. Łacińska nazwa to eiaculatio praecox.

W przypadku przedwczesnego wytrysku można dokonać rozróżnienia między postaciami wrodzonymi (pierwotnymi) i nabytymi (wtórnymi). Forma wrodzona może być spowodowana zaburzeniami fizycznymi. Forma nabyta wynika zazwyczaj z przyczyn psychicznych. Nabyty przedwczesny wytrysk często towarzyszy zaburzeniom erekcji (impotencja). Jednak może to wynikać również ze zmniejszonego pożądania seksualnego u mężczyzny.

Częstość występowania przedwczesnego wytrysku

Dane dotyczące częstotliwości występowania przedwczesnego wytrysku (eiaculatio praecox) są różne, ale eksperci zakładają, że około co czwarty mężczyzna cierpi na przedwczesny wytrysk. Jest to najczęstsze zaburzenie seksualne u mężczyzn. Przedwczesny wytrysk może wystąpić u mężczyzn w każdym wieku.

Dla wielu mężczyzn i ich partnerek przedwczesny wytrysk jest wielkim obciążeniem psychicznym. Niemniej jednak tylko nieliczni mężczyźni, których to dotyczy, zwracają się o poradę lekarską.

Przedwczesny wytrysk: przyczyny

Wczesny wytrysk (przedwczesny orgazm eiaculatio praecox) może mieć różne przyczyny, które do tej pory nie zostały jeszcze wystarczająco wyjaśnione. Oprócz przyczyn psychicznych, naukowcy analizują również przyczyny neurofizjologiczne, tj. przyczyny, które leżą w zakłóceniach transmisji sygnałów między komórkami nerwowymi.

Występowaniu przedwczesnego wytrysku mogą sprzyjać różne czynniki. Należą do nich zaburzenia erekcji (impotencja), które mogą występować zarówno jako niezależne zaburzenia seksualne lub jednocześnie z przedwczesnym wytryskiem.

Na to, jak dobrze mężczyzna może kontrolować czas wytrysku,, wpływ ma również częstotliwość z jaką odbywa on stosunki płciowe. Seksuolodzy zakładają, że nieregularne stosunki seksualne mogą sprzyjać przedwczesnemu wytryskowi. Brak doświadczenia seksualnego również może powodować przedwczesny wytrysk.

Możliwe przyczyny psychiczne przedwczesnego wytrysku mogą obejmować zaburzenia seksualne, które wystąpiły we wczesnym dzieciństwie, restrykcyjną edukację seksualną, nastawienie na osiąganie seksualnych rekordów oraz nierealne wyobrażenia o seksualności i obawie przed porażką.

Ponadto z przedwczesnym wytryskiem mogą wiązać się różne zaburzenia lękowe. Nie jest do końca jasne, czy są one wynikiem, czy też przyczyną przedwczesnego wytrysku. Na przykład, lęk przed przedwczesnym wytryskiem może znacząco wpływać na przebieg stosunku seksualnego pary.

Choroby fizyczne, takie jak infekcje dróg moczowych i cukrzyca również mogą być przyczyną przedwczesnego wytrysku, podobnie jak skutki uboczne różnych leków. Należą do nich niektóre środki przeciwbólowe (opiaty) i substancje czynne, które wpływają na układ współczulny (sympatykomimetyki).

Niektórzy mężczyźni, którzy cierpią na przedwczesny wytrysk  są dotknięci również impotencją (zaburzenia erekcji). W tym przypadku terapia ma na celu przede wszystkim leczenie zaburzeń erekcji.

Na proces wytrysku  wpływ mają neuroprzekaźniki aktywne w mózgu mężczyzny. W wyzwalanie wytrysku zaangażowana jest serotonina. W przypadku podwyższonego poziomu serotoniny w mózgu, czas do wytrysku może zostać przedłużony. Dlatego też w terapii przedwczesnego wytrysku stosuje się leki, które wpływają na prawidłową równowagę serotoninową w mózgu.

Przedwczesny wytrysk: objawy

Przedwczesny wytrysk (przedwczesny orgazm, eiaculatio praecox) charakteryzuje się następującymi objawami:

 • Ejakulacja następuje przed, w trakcie lub bardzo krótko po penetracji (mniej niż jedna do dwóch minut) pochwy kobiety.
 • Mężczyzna nie jest w stanie kontrolować momentu wytrysku.

Przedwczesny wytrysk zazwyczaj staje się problemem dopiero wtedy, gdy występuje w większości kontaktów seksualnych, a jeden z dwóch partnerów uważa akt seksualny za niezadowalający.

Mężczyźni, których ten problem nie dotyczy, potrzebują średnio 5,4 minuty, aby osiągnąć swój orgazm. W przypadku mężczyzn dotkniętych przedwczesnym wytryskiem, czas między penetracją kobiety a wytryskiem wynosi zwykle mniej niż 1 do 2 minut.

Przedwczesny wytrysk: diagnoza

Tylko nieliczni mężczyźni dotknięci przedwczesnym wytryskiem (przedwczesny orgazm, eiaculatio praecox) szukają pomocy lekarskiej.

Właściwą osobą kontaktową może być urolog. Aby lekarz mógł postawić diagnozę, zadaje on mężczyźnie kilka pytań, na przykład:

 • na temat życia seksualnego,
 • dotychczasowe doświadczenia seksualne.
 • charakter reakcji na bodźce seksualne

Ponadto lekarz ustala, czy to lęk przed przedwczesnym wytryskiem jest możliwą przyczyną problemu. W licznych przypadkach, wiele powiedzieć o przyczynie przedwczesnego wytrysku może powiedzieć historia medyczna pacjenta, ponieważ dostarcza ona lekarzowi pewnych informacji na temat wewnętrznej postawy pacjenta i może pokazać, w jaki sposób przeżywa on swój orgazm. Czynniki te są szczególnie ważne w określeniu właściwiej terapii.

Co do zasady, lekarz diagnozuje przedwczesny wytrysk, gdy między wprowadzeniem penisa do pochwy i ejakulacją mijają mniej niż dwie minuty, mężczyzna nie potrafi kontrolować momentu wytrysku i jego związek z kobietą przeżywa kryzys w związku z tą przypadłością.

Przedwczesny wytrysk: leczenie

Z medycznego punktu widzenia przedwczesny wytrysk niekoniecznie wymaga leczenia, jeśli na przykład pacjent i jego partnerka nie cierpią z tego powodu. Jeśli jednak jest to dotkliwe i komplikuje pożycie, leczenie może być pomocne. W zależności od przyczyny, do leczenia przedwczesnego wytrysku można zastosować leczenie fizyczne, farmakologiczne lub psychoterapeutyczne.

U niektórych mężczyzn z przedwczesnym wytryskiem, częsta masturbacja lub ejakulacja przed stosunkiem seksualnym mogą opóźniać wytrysk. Niektóre techniki, takie jak metoda start stop i metoda ucisku, również mogą pomóc mężczyźnie w lepszym kontrolowaniu momentu wystąpienia wytrysku.

Metody psychoterapeutyczne

Do metod psychoterapeutycznych leczeni przedwczesnego wytrysku zaliczają się:

 • terapia seksualna
 • terapia behawioralna
 • terapia dla par lub terapia rodzinna (zaletą jest tu to, że również partnerka uczestniczy w terapii)

Psychoterapia może pomóc zmniejszyć lęk i przerwać błędne koło stresu i przedwczesnego wytrysku. Terapia może również mieć na celu zmianę pewnych wzorców myślenia i zachowania lub zmniejszenie presji seksualnej sprawności.

Manualne opóźnianie wytrysku

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których mężczyźni mogą ręcznie opóźnić swój wytrysk.

Metoda stop-start

Metoda stop-start ma na celu nauczenie mężczyzny lepszej kontroli nad swoim podnieceniem, a tym samym opóźnienie wytrysku. W tym celu mężczyzna masturbuje się i przerywa tuż przed ejakulacją, aż do momentu kiedy podniecenie ustąpi. Potem znowu rozpoczyna masturbację. Powtarza ten zabieg, dopóki nie będzie w stanie lepiej kontrolować momentu swojego wytrysku.

Metoda ucisku (metoda Mastersa i Johnsona)

Tak zwana metoda ucisku jest kontynuacją ćwiczenia stop-start i służy również opóźnieniu momentu wytrysku. Mężczyzna przerywa akt seksualny na krótko przed osiągnięciem punktu kulminacyjnego, aby lepiej wyczuć czas niepożądanego wytrysku i móc  później lepiej na niego wpływać. Dodatkowo wywiera nacisk kciukiem na penisa w okolicy żołędzi. Celem jest zmniejszenie ilości krwi w penisie i przerwanie odruchu wytrysku w celu jego opóźnienia.

Jeśli w przypadku przedwczesnego wytrysku psychoterapia i techniki manualne nie zapewnią wystarczającego efektu, właściwa może być terapia farmakologiczna.

Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) działają na neuroprzekaźniki w mózgu. Lekarze stosują je przede wszystkim w leczeniu depresji, ale mogą one również opóźniać wystąpienie wytrysku. Wśród inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, które osiągają pożądany efekt, znajdują się fluoksetyna, sertralina, paroksetyna oraz  dapoksetyna.

Z wyjątkiem dapoksetyny, te substancje czynne nie są przeznaczone specjalnie do leczenia przedwczesnego wytrysku. Jednakże, ze względu na ich skuteczność, są one czasami używane (tzw. zastosowanie  "off label"). Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, w formie tabletek o wydłużonym czasie działania, muszą być przyjmowane, aby osiągnąć pożądany efekt, codziennie przez dłuższy okres czasu.

Dapoksetyna jest wprowadzona do obrotu jako składnik aktywny, który został specjalnie zaakceptowany do leczenia przedwczesnego wytrysku i może opóźniać ejakulację. Dapoksetyna powinna być przyjmowana tylko w razie potrzeby, około jednej do trzech godzin przed stosunkiem płciowym. Substancja czynna - dapoksetyna działa szybko i jest szybko wydalana z układu krążenia. Dapoksetyna jest dostępna tylko na receptę i nie powinna być przyjmowana częściej niż raz dziennie. Lek nie jest refundowany przez NFZ.

Inhibitory fosfodiesterazy-5 (inhibitory PDE-5, sildenafil) przeznaczone są przede wszystkim do leczenia zaburzeń erekcji. Aktywny składnik sildenafil może jednak również opóźniać wytrysk.

Istnieją również specjalne kremy i żele powodujące znieczulenie miejscowe, które również są czasami używane do zapobiegania przedwczesnemu wytryskowi. Mężczyzna stosuje lek na żołądź, czyniąc go mniej wrażliwym, tuż przed stosunkiem seksualnym. Środki te jednak nie tylko opóźniają wytrysk, ale także zmniejszają pobudzenie partnerki. Dlatego zaleca się stosowanie prezerwatyw wraz z tymi produktami.

Leczenie farmakologiczne może opóźniać wytrysk, ale nie pozwala wyeliminować jego przyczyn. W tym przypadku terapia farmakologiczna jedynie łagodzi objawy (tzw. terapia objawowa).

We wrodzonej postaci przedwczesnego wytrysku leczenie farmakologiczne dotyczy przyczyny zaburzeń seksualnych - leżącej bezpośrednio w metabolizmie układu nerwowego - i tym samym przeciwdziała przyczynie fizycznej dolegliwości.

Przedwczesny wytrysk: przebieg

Przedwczesny wytrysk może być dolegliwością wrodzoną, tzn. problem istnieje od pierwszych doświadczeń seksualnych w okresie dojrzewania, lub też może wystąpić dopiero na późniejszym etapie życia (forma nabyta). Forma wrodzona może być uwarunkowana zaburzeniami fizycznymi, forma nabyta jest częściej spowodowana przyczynami psychicznymi. Forma nabyta przedwczesnego wytrysku często występuje w tym samym czasie, co zaburzenia erekcji (impotencja) lub jest wynikiem obniżenia popędu płciowego (osłabienie libido).

Wielu mężczyznom udaje się kontrolować przedwczesny wytrysk. Częsta masturbacja pomaga zmniejszyć pobudliwość na bodźce seksualne i poprawić świadomość własnego ciała. Warto również otwarcie porozmawiać o problemie z partnerką. Nawet jeśli sam mężczyzna czuje, że przychodzi do orgazmu zbyt wcześnie, jest całkiem możliwe, że nie przeszkadza to jego partnerce.

Przedwczesny wytrysk: profilaktyka

Przedwczesny wytrysk (eiaculatio praecox) jest zaburzeniem seksualnym, któremu nie można  zapobiec bezpośrednio. Istnieją jednak różne metody mogą pomóc mężczyźnie i jego partnerce lepiej postrzegać własne podniecenie i skuteczniej kontrolować czas wytrysku.

Obejmują one tzw. metodę stop-start i metodę uciskania. Obie metody opierają się na zatrzymywaniu, zachodzącej poprzez masturbację, albo stosunek seksualny z partnerką, stymulacji seksualnej na krótko przed osiągnięciem punktu kulminacyjnego i wznowienie jej dopiero po ustąpieniu podniecenia.

Często pomocna może być również otwarta rozmowa z partnerką, która znacznie zmniejsza presję psychiczną - a tym samym zwiększa szansę na spełnione życie seksualne!

Przede wszystkim ważne jest, aby samemu nie stawiać się pod presją, ponieważ może ona tylko jeszcze zaostrzyć problem. Niektórzy mężczyźni mogą zapobiec przedwczesnemu wytryskowi przez masturbację bezpośrednio przed stosunkiem płciowym, a tym samym zmniejszenie swojej pobudliwości.